De cliëntenraad

De cliëntenraad van ExperTcare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van ExperTcare. Tijdens dit overleg worden wensen en ervaringen besproken die door cliënten onder de aandacht van de raadsleden zijn gebracht. De cliëntenraad heeft een adviserende taak bij het beleid van de Raad van Bestuur.

Lees hier het Openbaar Verslag 2012 Wet Medezeggenschap Clienten Zorgsector van ZVZ nu ExperTcare.

Amarja van der Woerd
Amarja van der WoerdVoorzitter
Eind 2011 is mijn vader overleden aan alvleesklierkanker. Ons gezin had totaal geen ervaring met ‘de wereld van zorg’: mogelijkheden, medicijnen, regels, financiën en alle emoties die daarbij horen. Ik wilde mijn vaders wensen respecteren én rekening houden met de rest van het gezin. Daarvoor moest ik kunnen vertrouwen op de professionals met kennis van zorg.
Debby Ginnelly
Debby Ginnelly Secretaris
Door persoonlijke ervaring ben ik in contact gekomen met experTcare. In die tijd heb ik me enorm verwonderd over de mogelijkheden voor thuiszorg en de professionaliteit van de verpleegkundigen. Dit heeft mij en mijn familie geholpen om het leed te verzachten en te delen. Hierdoor konden wij ons volledig richten op de persoonlijke relatie.
Everdien Zeilmaker
Everdien ZeilmakerLid
Wij hebben al jaren thuiszorg nodig voor onze dochter. Vanuit het ziekenhuis kwamen wij in aanraking met KiZo kinderverpleging, zij zijn onderdeel van ExperTcare. We hebben nu al jaren te maken met hetzelfde vaste team van ervaren verpleegkundigen. Onze dochter heeft met allemaal een goed contact. Wij kunnen in vertrouwen de zorg overdragen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ExperTcare draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijks leiding van onze organisatie. De raad legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De eindverantwoordelijkheid voor alle zorg aan onze cliënten ligt bij de directeur zorg. De directeur zorg is geen lid van de Raad van Bestuur.

Bart Mulder
Bart MulderVoorzitter
Na zijn studie rechten deed Bart Mulder (1965) jarenlange managementervaring op in de dienstverlening. Hij werkte acht jaar bij een verzekeringsmaatschappij en was vervolgens bijna tien jaar directeur in de re-integratie van arbeidsongeschikten en werkzoekenden, en in verzuimbegeleiding van werknemers. De afgelopen jaren vervulde Bart diverse bestuursfuncties bij verschillende organisaties.
Magalie Mulder
Magalie MulderDirectie
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
T 030 600 87 22
F 030 601 49 67
M 06 215 55 821

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ExperTcare houdt toezicht op onze Raad van Bestuur, op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening, en op de reglementen en naleving hiervan.

Peter Broedelet
Peter BroedeletVoorzitter
Peter Broedelet (1957) is een jurist met ruime (management)ervaring in de juridische en financiële dienstverlening. Hij werkte jaren als zelfstandige en heeft bestuurservaring binnen verschillende particuliere verenigingen. Op dit moment is Peter coach bij van Van Ede te Rotterdam. Peter combineert zijn dagelijks werk met een brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid. Naast zijn voorzitterschap van de raad van toezicht van ExperTcare is hij lid van de raad van toezicht van revalidatiecentrum Rijndam en van de wetenschappelijke Stichting IVO.
Bert Lubbinge
Bert LubbingeLid van de Raad van Toezicht
Bert Lubbinge (1951) studeerde pedagogiek en onderwijskunde, met een specialisatie in ‘Beleid, beheer en bestuur’. Hij was directeur van een thuiszorginstelling en van een gemeentelijke sector Welzijn, hij was acht jaar organisatieadviseur en interim-manager, en tien jaar wethouder met als portefeuille ruimtelijke en maatschappelijke onderwerpen. In de zorg gaat het om mensen. Die belangstelling is kenmerkend voor Berts huidige activiteiten. Naast het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van experTcare is Bert voorzitter van de stichting Dagopvang Utrecht ‘Het Catharijnehuis’.