Help ons de thuisverpleging verbeteren

ExperTcare wil goede zorgverlening bieden waar u tevreden over bent en waar u zich prettig bij voelt. Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet of minder tevreden bent en dat u een klacht heeft. Wanneer deze situatie zich voordoet willen we dat graag van u horen. Samen kunnen we kijken hoe wij voor verbetering kunnen zorgen.
Klachten kunnen over alles gaan wat met de zorgverlening te maken heeft.
Bijvoorbeeld het aantal uren dat u zorg krijgt, de manier waarop u zich door onze
zorgverleners bejegend voelt of over de financiële afhandeling van zaken.
Elke klacht horen wij graag, het biedt ons gelegenheid tot verbetering van de
kwaliteit van onze zorg.
Iedereen die gebruik maakt van de zorgverlening van ExperTcare.
Als u ontevreden bent, kunt u dit het beste bespreken met de zorgverlener die bij u
de zorg verleent. Indien u er met deze zorgverlener niet naar tevredenheid uitkomt,
kunt u contact opnemen met ExperTcare.

Uw klacht kunt u richten aan de interne klachtencommissie via:
kwaliteitscommissie@expertcare.nl
of versturen naar onderstaand adres:

ExperTcare
t.a.v. de interne klachtencommissie
Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein

Allereerst wordt de ontvangst van uw klacht via email of brief bevestigd. Vervolgens zal de interne klachtencommissie uw klacht bespreken. De interne klachtencommissie bespreekt de klacht, informeert bij
betrokkenen en neemt, indien aanvullende informatie nodig is, contact op met de klager.

De interne klachtencommissie formuleert vervolgens een oplossing, legt deze vast en communiceert deze met klager en betrokkenen.
Tenslotte neemt de interne klachtencommissie contact op met klager om te vragen of de klacht naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet het geval is, bespreekt de interne klachtencommissie of er andere of aanvullende maatregelen nodig zijn.

De interne klachtencommissie streeft ernaar om binnen 4 weken tot afhandeling te komen.

Indien noodzakelijk kan de interne klachtencommissie besluiten tot spoedbehandeling.
Jaarlijks wordt door de klachtencommissie een klachtenrapportage opgesteld en besproken met de directie. In die bespreking wordt bepaald of aanvullende, structurele maatregelen noodzakelijk zijn om toekomstige
klachten te voorkomen.

Indien u het niet eens bent met hoe de klacht door onze interne klachtencommissie wordt of is behandeld, kunt u uw klacht in behandeling laten nemen door de externe geschillencommissie EZa. Het emailadres is:  info@geschillencommissie-eza.nl

Download de clientenfolder-EZa-ExperTcare

Openbaar verslag klachten 2016