De meeste specialistische thuisverpleging valt per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk. Uw verzekeraar vergoedt de kosten die binnen de basisverzekering vallen. Sommige kosten vergoedt uw verzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Wilt u weten welke kosten u vergoed krijgt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. U vindt deze informatie ook terug in de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

De kosten voor specialistische thuisverpleging van ExperTcare zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw ziektekostenverzekering. Heeft u een indicatie voor Wlz? Dan worden uw kosten gedeeltelijk vergoed en betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt vast wat uw eigen bijdrage is.

Ook op de website van ZorgWijzer is informatie te lezen over het persoonsgebonden budget.