Terug naar overzicht

Palliatieve begeleiding thuis

Als u te horen heeft gekregen dat uw kind niet meer beter kan worden, staat de wereld op zijn kop. Naast lichamelijke klachten spelen er vaak vragen over het leven, het ziek zijn en ook over sterven en de dood. Zo kunt u zich samen met uw kind afvragen hoe u met de situatie om kunt en wilt gaan en hoe u deze fase van het leven van uw kind in gaat vullen. Leven, wat vanaf dit moment soms nog kort zal zijn, soms nog (enkele) jaren kan duren. Dit alles heeft een grote impact op het leven van uw kind, dat van uw gezin en ook van andere naasten, zoals opa’s en oma’s.

Palliatieve begeleiding thuis

In deze moeilijke tijd is het belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk zichzelf kan blijven en weet wat de (on)mogelijkheden zijn in behandeling. En welke keuzes u samen met uw kind daarin kunt, mag en wilt maken. Daarom biedt ExpertCare palliatieve begeleiding thuis aan. Een gespecialiseerde verpleegkundige voert gesprekken met u en uw kind  in de eigen vertrouwde omgeving. Tijdens deze begeleiding hebben wij desgewenst overleg met de behandelend (huis)arts of contactpersoon, zoals een verpleegkundig specialist. Zo kunnen wij samen uw individuele wensen en behoeften zo goed mogelijk vastleggen in het zorgplan thuis en in het ziekenhuis.

Palliatieve begeleiding door ExpertCare

Bij ExpertCare krijgt uw kind thuis de begeleiding die nodig is. Naast begeleiding bieden wij ook behandelingen thuis. Sommige behandelingen kunnen heel goed helemaal of deels thuis plaatsvinden, denk hierbij bijvoorbeeld aan pijnbestrijding of chemotherapie thuis. Dit thuis aanbieden kan de kwaliteit van leven van uw kind helpen hoog te houden. Naast aandacht voor de lichamelijke problemen en behandelingen hebben wij ook oog voor de psychische gesteldheid, de sociale omgeving en de spirituele behoeften van uw kind en uw gezin. Ook helpen we waar nodig met praktische adviezen. Onze bevlogen gespecialiseerde verpleegkundigen zoeken samen met u naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Jullie wensen en behoeften staan centraal!

Kosten en aanmelden

Bent u geen verwijzer? En wilt u thuisverpleging aanvragen bij ExpertCare voor voor uw kind? Dan kunt het aanvraagformulier invullen onder de knop 'zorg regelen'. Als u vragen heeft over het aanmelden, kunt u contact met ons opnemen. Samen bespreken wij wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina 'kosten'.

Hoe kan ik me aanmelden?

We leggen in 3 simpele stappen uit hoe het aanmelden werkt.

1.

Aanvragen

U bespreekt met de behandelend arts in het ziekenhuis of uw kind in aanmerking komt voor palliatieve begeleiding thuis. Is dat het geval? Dan vult u of de verpleegkundige het aanvraagformulier in onder de knop 'zorg regelen'.

2.

Zorgleefplan

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij de zorg. Daarom maakt ExpertCare samen met u en het gezin een zorgplan waarin alle hulpvragen en persoonlijke wensen worden meegenomen.

3.

Intakegesprek wijkteam

Tijdens onze eerste afspraak hebben wij een intakegesprek met u. Hierin vragen wij naar de wensen en behoefte van uw en het gezin. U krijgt daarna een map met alle informatie.

Direct zorg regelen

Regel de zorg direct of vraag advies of hulp bij het aanvragen van thuisverpleging voor kinderen.

Zorg regelen Een vraag stellen