Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 22-2-2018

JAARVERSLAG 2017 GESCHILLENCOMMISSIE EZA

De Wkkgz (De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) verplicht alle zorgaanbieders dat ze over een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikken. Tevens moeten alle zorgaanbieders aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

ExpertCare is aangesloten bij de Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa). Zij maken ieder jaar een jaarverslag over de geschillen die zij in behandeling hebben genomen. De Geschillencommissie EZa heeft in het verslagjaar 2017 voor ExpertCare één geschil in behandeling genomen in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Lees hier het jaarverslag van 2017.