Kinderverpleging in Villa ExpertCareKinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Villa ExpertCare biedt medische kindzorg aan ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen of een aantal nachten per week komen logeren. Daarnaast is Villa ExpertCare een medisch kinderdagverblijf en bieden wij flexibele opvangmogelijkheden. In Villa ExpertCare is 24 uur per dag een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Uw kind verblijft in een omgeving die zoveel mogelijk aanvoelt als thuis. Van onze bevlogen verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers krijgt uw kind alle zorg en aandacht die het verdient. 

Zorgvormen

Bij Villa ExpertCare bieden wij verschillende vormen van zorg. Bij Villa ExpertCare zijn wij erg flexibel. In overleg bepaalt u zelf wanneer uw kind bij ons komt en hoe lang het bij ons blijft.

Palliatieve/terminale zorg

In sommige situaties is het denkbaar dat uw kind niet thuis kan overlijden. In dat geval zullen wij met heel veel liefde en zorg uw kind verplegen in de terminale fase. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn hierbij ook welkom.

Oncologische zorg

Een kind met kanker is het liefst in zijn of haar vertrouwde omgeving thuis. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, biedt Villa ExpertCare zorg, behandeling en begeleiding bij kanker zo thuis mogelijk.

Medicatietoediening

Als uw kind ziek is, zijn er vaak medicijnen nodig om uw kind te behandelen. Er zijn verschillende manieren om de medicijnen toe te dienen. De verpleegkundigen in Villa ExpertCare zijn speciaal opgeleid om veilig medicatie toe te dienen.

Infuustherapie

Voor het toedienen van medicijnen of het afnemen van bloed wordt vaak een infuus gebruikt. De verpleegkundigen in Villa ExpertCare zijn speciaal opgeleid om veilig infuustherapie toe te dienen.

Beademing

Als uw kind niet meer (voldoende) zelfstandig kan ademen, zijn er verschillende manieren om de ademhaling te ondersteunen of over te nemen. Bijvoorbeeld via een beademingsmachine. In Villa ExpertCare bieden we deze beademingszorg.

Wondzorg

De wondverpleegkundigen van ExpertCare zijn speciaal opgeleid om complexe wonden te behandelen. Dit doen zij ook in Villa ExpertCare.

Direct zorg regelen

Regel uw zorg direct of vraag meer informatie aan over kinderverpleging in Villa ExpertCare.

Zorg regelen Een vraag stellen