We gaan er
iedere dag
voor om het
onmogelijke
thuis
mogelijk te
maken

We gaan er ieder dag
voor om het
onmogelijke thuis
mogelijk te maken

'Het onmogelijke thuis mogelijk maken’. Dat is de kern van ExpertCare. Veel verpleegkundige zorg die in ziekenhuizen wordt gegeven, kunnen wij thuis bieden. Of zo thuis mogelijk in Villa ExpertCare. Waar ouders gewoon bij hun zieke kind kunnen verblijven.

Bij alles wat wij doen, doen wij dat met ons hart. Dit begint bij de intake in het ziekenhuis met een warme overdracht. Zo weten wij zeker dat een cliënt veilig naar huis gaat. In het werk wat we doen lijkt het heel voor de hand liggend om iets te betekenen voor mensen en de kwaliteit van leven. Maar juist de kleine dingen die je met veel liefde doet, zijn betekenisvol. Wat ons betreft is verplegen meer dan technisch handelen. Verplegen doe je met je hart. Of zoals Magalie vaak zegt “mijn hart is mijn kompas”. Onze grootste drive is iets betekenen voor mensen. Kleine dingen die je met veel liefde doet, zijn betekenisvol. Zolang wij zien dat er nog groepen patiënten in ziekenhuizen liggen waar ExpertCare iets voor kan betekenen, gaan wij ervoor om het onmogelijke mogelijk te maken. Thuis of zo thuis mogelijk, maar altijd met hart voor onze cliënten.

Mijn hart is mijn kompas. Juist de kleine dingen die je met veel liefde doet, zijn betekenisvol.

Oprichtster Magalie Mulder

Magalie Mulder

De tijdlijn van ExpertCare

Ontdek hoe ExpertCare is ontstaan, waar ExpertCare nu staat en waar ExpertCare naartoe wil.

 • 1968

  Het begon in Curacao

  Magalie groeit op bij haar oma en tante op Curacao. Als haar tante ernstig ziek wordt, verzorgt Magalie haar. Magalie is pas 8 jaar, maar weet dan al zeker dat ze verpleegkundige wil worden.

 • 1978

  Naar Nederland

  Op haar 18e komt Magalie naar Nederland. Vastbesloten om de zorg in te gaan. Eenmaal in Nederland haalt Magalie verschillende diploma’s, zoals verpleegkunde B, de oncologie-, cardiologie- en de kinderaantekening. Ze werkt in verschillende ziekenhuizen.

 • 2000

  Oprichting Nurse & Care

  Magalie beseft dat er een tekort aan verpleegkundigen dreigt te ontstaan en start Nurse & Care, een bemiddelingsbureau voor ZZP’ers in de zorg. Ze zorgt ervoor dat ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging tekort aan personeel op kunnen vangen.

 • 2003

  Van Nurse & Care naar Zorg voor Zorg

  Het was tijdens een dienst op de cardiologie dat Magalie dacht: wat gebeurt er veel in een ziekenhuis wat ook thuis kan… En gelijk daarna: waarom kan ik dat niet bieden? Zij richt Zorg voor Zorg op. Het onmogelijke thuis mogelijk maken werd het motto: geen thuiszorg van steunkousen, maar gespecialiseerde verpleegkundige zorg thuis. Eerst voor volwassenen en later ook voor kinderen (KiZo)

 • 2014

  Van Zorg voor Zorg naar ExpertCare

  Bart, haar echtgenoot, komt Magalie in de directie versterken. Van een stichting gaat Zorg voor Zorg naar een BV en verandert de naam naar ExperTcare.

 • 2016

  ExperTcare breidt uit

  ExperTcare breidt uit: de kinderhotels Mappa Mondo in Rijswijk, Waalre en Wezep worden overgenomen van het Rode Kruis.

 • 2018

  Verder onder de naam ExpertCare

  ExpertCare is in een korte tijd hard gegroeid en uitgebreid. Niet alleen met verschillende typen zorg, maar gelukkig ook in het aantal medewerkers. In 2017 groeide het besef dat we de eenheid binnen de organisatie moesten bewaken. Zowel voor onze medewerkers, als voor onze klanten. Daarom hebben we gekozen om de verschillende merken: ExperTcare gespecialiseerde thuisverpleging aan volwassenen, KiZo Kinderverpleging en kinderhotels Mappa Mondo vanaf 2018 onder te brengen onder het nieuwe merk ExpertCare.

 • Verder

  Missie en Visie

  Wat ExpertCare uniek maakt, is de passie én innovatie. Zolang wij zien dat er nog groepen patiënten in ziekenhuizen liggen waar ExpertCare iets voor kan betekenen, gaan wij ervoor om het onmogelijke mogelijk te maken. Thuis, of zo thuis mogelijk.

Onze hoofdlocatie, Villa ExpertCare en wijkteams

ExpertCare is actief in een groot deel van Nederland. Wilt u weten of wij onze zorgdiensten in uw plaats aanbieden? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Onze 4 speerpunten

ExpertCare is in 2000 opgericht met de missie (gespecialiseerde) ziekenhuisverpleging te vervangen of een ziekenhuisopname te verkorten.

De ontwikkeling van de zorgconcepten bij ExpertCare en Villa ExpertCare is gebaseerd op het idee dat er in de toekomst geen klantvraag meer bestaat naar ziekenhuisverpleging. Vraag een cliënt waar hij het liefst verpleegd wil worden en zijn antwoord zal in de meeste gevallen zijn: ‘thuis’. Tenzij iemand op de IC ligt. Thuisverpleging is per definitie 1 op 1 zorg. De ziekenhuisverpleging zal zich dus steeds meer gaan verplaatsen naar thuisverpleging, omdat de klant dat wil. En dat kan ook. Zowel qua techniek als qua kwalificaties van het verplegend personeel. Personeel in de specialistische wijkverpleging is minimaal niveau 4 geschoold en heeft daarnaast vaak een aantekening, zoals een kinderaantekening, ic-aantekening of oncologie-aantekening. Zolang er nog groepen patiënten in het ziekenhuis liggen waar ExpertCare iets voor kan betekenen, zetten wij ons in om het onmogelijke mogelijk te maken. Thuis of zo thuis mogelijk.

Het oncologienetwerk van ExpertCare

Wanneer iemand kanker heeft, is dit ingrijpend. Voor de cliënt zelf, maar ook voor het gezin. Wij kunnen ons goed voorstellen dat een cliënt de behandeling, zorg en ondersteuning het liefst zo veel mogelijk thuis wil ontvangen. Om zoveel mogelijk cliënten thuis te behandelen, is ExpertCare het oncologienetwerk gestart. Alle oncologieverpleegkundigen van ExpertCare zijn speciaal opgeleid om cliënten met kanker zoveel mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, te behandelen. Binnen dit oncologienetwerk delen de verpleegkundigen kennis, ervaring en expertise uit. Daarnaast werken wij nauw samen met oncologen, internisten en huisartsen om de zorg veilig thuis te kunnen bieden.

Intraveneuze medicatie thuis toedienen in plaats van in het ziekenhuis

Intraveneuze medicatie thuis toedienen in plaats van in het ziekenhuis. Voor veel intraveneuze medicatie (bijvoorbeeld stollingsfactoren, immunoglobulinen, infliximab en vedolizumab) moeten patiënten nog vaak naar het ziekenhuis. Samen met 3 academische ziekenhuizen zet ExpertCare zich in om intraveneuze medicatie toe te (gaan) dienen aan cliënten thuis. We zijn gestart met een kleine groep. En ondertussen worden verpleegkundigen geschoold zodat zij bekwaam en bevoegd zijn om deze zorg aan deze cliëntgroep te kunnen leveren. Vanuit onze passie om zoveel mogelijk patiënten thuis te kunnen verplegen, zetten wij ons in om deze groep patiënten in de toekomst altijd thuis te kunnen behandelen. Bekijk onze medicatietoedieningen onder zorgdiensten.

Dialyseren thuis in plaats van in het ziekenhuis

Patiënten die door nierproblemen moeten dialyseren, moeten hiervoor nu nog meerdere dagen per week naar het ziekenhuis of een dialysecentrum. Vanuit de visie ‘het onmogelijke thuis mogelijk maken’ wil ExpertCare ook hemodialysepatiënten thuis, in hun vertrouwde omgeving kunnen behandelen. Thuisdialyse in Nederland is relatief nieuw. Om de kwaliteit van onze zorg te borgen, heeft ExpertCare 3 dialyseapparaten aangeschaft. Door de apparaten zelf aan te schaffen, kunnen wij onze verpleegkundigen zelf opleiden. Hiervoor hebben we op het hoofdkantoor, waar we ook al een groot skills-lab hebben, een trainingsruimte ingericht. Zodra we alles volgens de laatste protocollen en procedures in orde hebben, gaan we starten met het thuis dialyseren van cliënten.

Innovatie en kwaliteit gaan hand in hand

ExpertCare is continu in ontwikkeling. Innoveren zit in ons DNA. Dingen bedenken die een ander niet doet. Zolang wij zien dat er nog groepen patiënten in ziekenhuizen liggen waar ExpertCare iets voor kan betekenen, gaan wij ervoor om het onmogelijke mogelijk te maken. Thuis, of zo thuis mogelijk. Om deze zorg te bieden, moeten verpleegkundigen zich blijven ontwikkelen. Bij ExpertCare besteden we veel aandacht aan (bij)scholing en opleiding van onze medewerkers. Ook heeft ExpertCare Academy diverse verpleegkundige vervolgopleidingen ontwikkeld speciaal voor verpleegkundigen die werken in de extramurale setting.

Bekijk ons opleidingenaanbod

Versterk ons team

Is jouw hart je kompas? Dan pas je perfect bij ExpertCare. Weet je het nog niet zeker, maar wil je dit ontdekken? Ontdek het dan bij ExpertCare...

Werken bij ExpertCare

Partners & samenwerkingen

De beste zorg leveren kunnen wij niet alleen. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners, verwijzers en zorgverzekeraars.

Contact opnemen

Wil je zorg aanvragen, ben je op zoek naar informatie of heb je een andere brandende vraag? Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen

Fijn dat je de tijd hebt genomen om ons beter te leren kennen

Fijn dat je de tijd hebt genomen om ons beter te leren kennen

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.