Terug naar overzicht

Opleiding Oncologie-verpleegkundige

De specialisatie van oncologieverpleegkundige vraagt door de complexiteit in het werkveld en het toenemende chronische karakter van de aandoening om specifieke kennis en competenties. Kennis over onder andere de uiteenlopende ziektebeelden en behandelingen en competenties op het gebied van onder andere psychosociale begeleiding in alle fases van het ziekteproces.

‘Als oncologieverpleegkundige kan ik echt het verschil maken in de zorg. De ontwikkelingen in de oncologische zorg gaan razendsnel, hierdoor blijf ik dagelijks uitgedaagd worden in mijn werk. Door de brede specialisatie kan ik als oncologieverpleegkundige werken in verschillende settingen, zowel intra- als extramuraal. Dit maakt dat ik me kan blijven ontwikkelen als verpleegkundige op meerdere gebieden, zowel in de directe- als indirecte zorgverlening’.

De opleiding

Met het doorlopen van de aangeboden EPA's word je opgeleid om deze complexe zorg te kunnen geven aan de oncologische zorgvrager en diens netwerk. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor EBP, klinisch redeneren en verpleegkundig leiderschap.

ExpertCare Academy biedt de verpleegkundige vervolgopleiding die naadloos aansluit op alle facetten en ontwikkelingen binnen het expertisegebied oncologieverpleegkundige.

De EPA’s die aangeboden worden voor de opleiding oncologieverpleegkunde:

LZ-FO-1

Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase

LZ-FO-2

Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase

LZ-FO-3

Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de in de diagnostische fase

LZ-FO-4

Zorgdragen voor de zorgvrager in de behandelfase

LZ-ONCO-1

Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase

 

ExpertCare Academy
ExpertCare Academy is een door het College Zorgopleidingen (CZO) erkend opleidingsinstituut en biedt EPA (entrustable professional activities) gericht onderwijs aan. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijkse werk van een zorgprofessional vormen. Daarnaast is de opleiding door het kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd met 152 punten, de punten worden na afronding van de opleiding toegekend.

Kernpunten van ExpertCare Academy

 • Sterke relaties met de beroepspraktijk.
 • Vernieuwingen in het verpleegkundig beroep.
 • Competenties worden getoetst.
 • Ambitieus leer- en studieklimaat.
 • Individuele studiebegeleiding.

 

Met deze kernpunten geeft ExpertCare Academy invulling aan het competentiegericht leren van alle opleidingen binnen ons opleidingsinstituut. Het beroepsgerichte leerproces van de professional in opleiding zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden geen doel op zich worden, maar juist bijdragen aan beroepscompetenties.

 

Starten

De opleiding start ieder jaar in april en oktober. Om te kunnen starten met de opleiding ben je BIG-geregistreerd verpleegkundige en ben je werkzaam bij een CZO-erkend leerbedrijf binnen de specialisatie van de te volgen opleiding.

De kosten voor de vervolgopleiding oncologieverpleegkunde zijn € 4.875,- (exclusief lesmateriaal) en duurt 12 maanden. Meer weten of direct inschrijven? Dat kan via de button inschrijven of mail de coördinerend docent voor meer informatie.

Op grond van eerder verworven competenties of EPA’s kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dien je, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de examencommissie, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door de examencommissie in samenspraak met de coördinerend docent, waarna je schriftelijk antwoord ontvangt.

 

Van niveau 4 naar niveau 6
De specialistische vervolgopleiding tot oncologieverpleegkunde is CZO-erkend en wordt aangeboden op NLQF 6-niveau. Om de overgang van niveau 4 naar niveau 6 vloeiend te laten verlopen wordt bij ExpertCare Academy de transitiemodule mbo-hbo aangeboden. Tijdens de transitiemodule word je in 3 maanden (6 lesdagen) voorbereid voor de specialistische vervolgopleiding op NLQF 6-niveau.

Wanneer je als verpleegkundige een diploma op niveau 4 hebt, start je vooraf met de transitiemodule mbo-hbo. Ben je in het bezit van een hbo-verpleegkunde diploma behaald na 2015 of een specialistische vervolgopleiding en/of andere zorg gerelateerde opleiding op niveau 6 behaald na 2018 dan kan je direct starten met de specialistische vervolgopleiding.

Wanneer één van onderstaande punten op jou van toepassing is, wordt er geadviseerd om voor inschrijven contact op te nemen met de coördinerend docent. Samen kunnen jullie kijken wat er van jou verwacht wordt om te kunnen starten met de specialistische vervolgopleiding. Het advies kan zijn om de transitiemodule te doorlopen of het maken van een assessment.

 • Een hbo-verpleegkunde diploma behaald voor 2015.
 • Een mbo-verpleegkunde diploma met cijferlijst en/of certificaten van de hbo-verpleegkunde waaruit blijkt dat je de hbo-verpleegkunde hebt afgerond tot en met het 3e leerjaar na 2015.
 • Aantoonbare werkervaring op hbo-niveau met certificaten (bijvoorbeeld: klinisch redeneren en/of EBP) in het vakgebied van de te volgen opleiding.

De opleiding in het kort 

 • Ingeschaald op NLQF niveau 6
 • 12 maanden
 • 152 accreditatiepunten
 • Intramurale stage

Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden voor de Opleiding Oncologieverpleegkundige kan in 3 stappen

1.

Inschrijven

Via de website schrijf je je in voor de opleiding. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

2.

Persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek bespreken we de mogelijkheden tot het volgen van de opleiding en wat je hiervoor nodig hebt. Je krijgt formulieren mee om in te vullen.

3.

Start opleiding

Als alle formulieren zijn ingevuld en het opleidingsgeld is betaald, kun je starten met de opleiding.

Aanmelden voor de opleiding

Meer weten over deze opleiding? Mail je vraag naar academy@expertcare.nl.