De organisatie ExpertCare

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van ExpertCare draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijks leiding van onze organisatie. De raad legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De eindverantwoordelijkheid voor alle zorg aan onze cliënten ligt bij de directeur zorg. De directeur zorg is geen lid van de Raad van Bestuur.

Mr. Bart Mulder - Voorzitter
Privaatrechtelijk- en Bedrijfsjurist
Lid van directie
bartmulder@expertcare.nl 

Magalie Mulder - Directeur zorg
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
magaliemulder@expertcare.nl

Petra van den Berg - Adjunct directeur zorg 
HBO-verpleegkundige
Lid van directie
petravandenberg@expertcare.nl

Evelien de Jong - Manager zorg Villa ExpertCare
Gespecialiseerd verpleegkundige
eveliendejong@expertcare.nl 

Adviseur

Dr. Boudien Flapper PhD
Dr. Boudien Flapper adviseert de directie op het gebied van medische vraagstukken. Daarnaast zet zij zich in voor de ontwikkeling van de netwerken met ziekenhuizen, de IGJ, verzekeraars, ouders, politiek en thuiszorg. Samen met de Bart en Magalie Mulder werkt zij aan een levensloopbestendige volgende stap in integrale kindzorg voor kinderen met complexe zorgvragen. Dr. Boudien Flapper is een van de pioniers in de sociale pediatrie in Nederland. Als sociaal kinderarts zet zij zich al vele jaren in om de zorg voor kinderen integraal te bezien en zoals zij het zelf zegt: ‘Het zo eenvoudig mogelijk te houden’. Vanuit de sociale pediatrie worden zorgvragen altijd inclusief alle facetten bekeken. Natuurlijk het medische en verpleegkundige, maar juist ook de andere aspecten in verband met de ontwikkeling van een kind of aspecten in de cliëntcontext.

De cliëntenraad

De cliëntenraad van ExpertCare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van ExpertCare. Tijdens dit overleg worden wensen en ervaringen besproken die door cliënten onder de aandacht van de raadsleden zijn gebracht. De cliëntenraad heeft een adviserende taak bij het beleid van de Raad van Bestuur.

Amarja van der Woerd - Voorzitter
Eind 2011 is mijn vader overleden aan alvleesklierkanker. Ons gezin had totaal geen ervaring met ‘de wereld van zorg’: mogelijkheden, medicijnen, regels, financiën en alle emoties die daarbij horen. Ik wilde mijn vaders wensen respecteren én rekening houden met de rest van het gezin. Daarvoor moest ik kunnen vertrouwen op de professionals met kennis van zorg.

Debby Ginnelly - Secretaris
Door persoonlijke ervaring ben ik in contact gekomen met ExpertCare. In die tijd heb ik me enorm verwonderd over de mogelijkheden voor thuiszorg en de professionaliteit van de verpleegkundigen. Dit heeft mij en mijn familie geholpen om het leed te verzachten en te delen. Hierdoor konden wij ons volledig richten op de persoonlijke relatie.

Everdien Zeilmaker - Lid
Wij hebben al jaren thuiszorg nodig voor onze dochter. Vanuit het ziekenhuis kwamen wij in aanraking met ExpertCare. We hebben nu al jaren te maken met hetzelfde vaste team van ervaren verpleegkundigen. Onze dochter heeft met allemaal een goed contact. Wij kunnen in vertrouwen de zorg overdragen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ExpertCare houdt toezicht op onze directie, op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de financiën, personeelsbeleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht (RvT) van ExpertCare bestaat uit drie leden.

Mr. Peter Broedelet - Voorzitter van de raad van Toezicht
Peter Broedelet (1957) is sinds 2012 voorzitter van de Raad van Toezicht. “Ik ben een jurist met ruime (management)ervaring in de juridische en financiële dienstverlening. Daarnaast heb ik jarenlang als zelfstandige gewerkt en heb ik ervaring als toezichthouder en bestuurder bij diverse organisaties. Mijn insteek bij het houden van toezicht is integer luisteren, “vertalen”, uitdagen en begeleiden. Ik houd van een pragmatische en positieve aanpak waarbij de belangen van alle stakeholders meewegen en er focus wordt aangebracht op wat bereikt moet worden. Een insteek die past bij een open organisatie als ExpertCare”.

Bert Lubbinge - Lid van de Raad van Toezicht
Bert Lubbinge (1951) is sinds 2012 lid van de RvT van ExpertCare. “Ik heb pedagogiek en onderwijskunde gestudeerd, met een specialisatie in ‘Beleid, beheer en bestuur’.  Ik heb veel bestuurservaring opgedaan, onder andere als directeur van een thuiszorgorganisatie, als interimmanager en ruim 12 jaar als wethouder (met voornamelijk ruimtelijke en maatschappelijke onderwerpen in mijn portefeuille). In de zorg gaat het om mensen. Daar ligt mijn belangstelling en dat is ook wat mij aanspreekt bij ExpertCare: de grote motivatie en gedrevenheid van de medewerkers en bestuurders waarin alles draait om de cliënt.”

Dr. Jos van Adrichem - Lid van de Raad van Toezicht
Jos van Adrichem (1946) is ‘gepokt en gemazeld’ in de wereld van de zorg en sinds 2017 lid van de RvT van ExpertCare. “Ik ben begonnen als huisarts en heb mij daarna gespecialiseerd tot sociaal geneeskundige. Sinds 2000 heb ik mijn eigen advies- en interim-managementbedrijf en heb ik vele bestuurlijke functies vervuld. Zo was ik onder meer vicevoorzitter van de branchevereniging Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg, waarin ik een sturende rol had bij het opstellen van kwaliteitstandaarden en werkprocessen en de financiering ervan. Ervaring die bij ExpertCare goed van pas komt. Ik zet mij graag in voor organisaties waar met grote betrokkenheid en passie zorg wordt verleend, zoals bij ExpertCare.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.