De organisatie ExpertCare

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van ExpertCare draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijks leiding van onze organisatie. De raad legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De eindverantwoordelijkheid voor alle zorg aan onze cliënten ligt bij de directeur zorg. 

Mr. Bart Mulder - Voorzitter
Privaatrechtelijk- en Bedrijfsjurist
Lid van directie
bartmulder@expertcare.nl 

Evelien de Jong - Directeur zorg ExpertCare
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
eveliendejong@expertcare.nl 

Magalie Mulder - Directeur zorginnovatie
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
magaliemulder@expertcare.nl

Petra van den Brink - Adjunct directeur zorginnovatie 
HBO-verpleegkundige
Lid van directie
petravandenbrink@expertcare.nl

De cliëntenraad

De cliëntenraad van ExpertCare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van ExpertCare houdt toezicht op onze directie, op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de financiën, personeelsbeleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen houdt ook toezicht op zusterbedrijf Elyse Klinieken voor Nierzorg.