De organisatie ExpertCare

De cliëntenraad

De cliëntenraad van ExpertCare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van ExpertCare. Tijdens dit overleg worden wensen en ervaringen besproken die door cliënten onder de aandacht van de raadsleden zijn gebracht. De cliëntenraad heeft een adviserende taak bij het beleid van de Raad van Bestuur.

Amarja van der Woerd - Voorzitter
Eind 2011 is mijn vader overleden aan alvleesklierkanker. Ons gezin had totaal geen ervaring met ‘de wereld van zorg’: mogelijkheden, medicijnen, regels, financiën en alle emoties die daarbij horen. Ik wilde mijn vaders wensen respecteren én rekening houden met de rest van het gezin. Daarvoor moest ik kunnen vertrouwen op de professionals met kennis van zorg.

Debby Ginnelly - Secretaris
Door persoonlijke ervaring ben ik in contact gekomen met ExpertCare. In die tijd heb ik me enorm verwonderd over de mogelijkheden voor thuiszorg en de professionaliteit van de verpleegkundigen. Dit heeft mij en mijn familie geholpen om het leed te verzachten en te delen. Hierdoor konden wij ons volledig richten op de persoonlijke relatie.

Everdien Zeilmaker - Lid
Wij hebben al jaren thuiszorg nodig voor onze dochter. Vanuit het ziekenhuis kwamen wij in aanraking met ExpertCare. We hebben nu al jaren te maken met hetzelfde vaste team van ervaren verpleegkundigen. Onze dochter heeft met allemaal een goed contact. Wij kunnen in vertrouwen de zorg overdragen.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van ExpertCare draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijks leiding van onze organisatie. De raad legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De eindverantwoordelijkheid voor alle zorg aan onze cliënten ligt bij de directeur zorg. De directeur zorg is geen lid van de Raad van Bestuur.

Bart Mulder - Voorzitter
Na zijn studie rechten deed Bart Mulder (1965) jarenlange managementervaring op in de dienstverlening. Hij werkte acht jaar bij een verzekeringsmaatschappij en was vervolgens bijna tien jaar directeur in de re-integratie van arbeidsongeschikten en werkzoekenden, en in verzuimbegeleiding van werknemers. De afgelopen jaren vervulde Bart diverse bestuursfuncties bij verschillende organisaties.

Magalie Mulder - Directie
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
T 030 600 87 22
F 030 601 49 67
M 06 215 55 821

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ExpertCare houdt toezicht op onze Raad van Bestuur, op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening, en op de reglementen en naleving hiervan.

Peter Broedelet - Voorzitter
Peter Broedelet (1957) is een jurist met ruime (management)ervaring in de juridische en financiële dienstverlening. Hij werkte jaren als zelfstandige en heeft bestuurservaring binnen verschillende verenigingen en organisaties. Naast zijn voorzitterschap van de raad van toezicht van ExpertCare was hij lid van de raad van toezicht van revalidatiecentrum Rijndam en van de wetenschappelijke Stichting IVO.

Bert Lubbinge - Lid van de Raad van Toezicht
Bert Lubbinge (1951) studeerde pedagogiek en onderwijskunde, met een specialisatie in ‘Beleid, beheer en bestuur’. Hij was directeur van een thuiszorginstelling en van een gemeentelijke sector Welzijn, hij was acht jaar organisatieadviseur en interim-manager, en tien jaar wethouder met als portefeuille ruimtelijke en maatschappelijke onderwerpen. In de zorg gaat het om mensen. Die belangstelling is kenmerkend voor Berts huidige activiteiten. Naast het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van ExpertCare is Bert voorzitter van de stichting Dagopvang Utrecht ‘Het Catharijnehuis’.

Jos van Adrichem - Lid van de Raad van Toezicht
Jos van Adrichem (1946), werkte als huisarts, specialiseerde zich vervolgens tot sociaal geneeskundige, werkte als adviserend geneeskundige bij zorgverzekeraars. Hij was directeur zorg van een grote zorgverzekeraar. Sinds 2000 heeft hij een eigen advies- en interim-managementbedrijf. Hij vervulde vele bestuurlijke functies, zowel werk gerelateerd, als in het maatschappelijk veld. De laatst jaren was hij onder meer vicevoorzitter van de branchevereniging van de organisatie die gespecialiseerd verpleegkundige intensieve kindzorg bieden. In die functie had hij een sturende rol bij het opstellen van kwaliteitstandaarden, werkprocessen in de Intensieve Kindzorg en de financiering ervan. Hij ziet de zorg graag vanuit het cliëntperspectief ingericht. Daarbij hebben de toegankelijkheid van de zorg en een juiste bekostiging ervan zijn aandacht.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.