De organisatie ExpertCare

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van ExpertCare draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijks leiding van onze organisatie. De raad legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De eindverantwoordelijkheid voor alle zorg aan onze cliënten ligt bij de directeur zorg. De directeur zorg is geen lid van de Raad van Bestuur.

Mr. Bart Mulder - Voorzitter
Privaatrechtelijk- en Bedrijfsjurist
Lid van directie
bartmulder@expertcare.nl 

Magalie Mulder - Directeur zorg
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
magaliemulder@expertcare.nl

Petra van den Brink - Adjunct directeur zorg 
HBO-verpleegkundige
Lid van directie
petravandenbrink@expertcare.nl

Evelien de Jong - Manager zorg Villa ExpertCare
Gespecialiseerd verpleegkundige
eveliendejong@expertcare.nl 

Adviseur

Dr. Boudien Flapper PhD
Dr. Boudien Flapper adviseert de directie op het gebied van medische vraagstukken. Daarnaast zet zij zich in voor de ontwikkeling van de netwerken met ziekenhuizen, de IGJ, verzekeraars, ouders, politiek en thuiszorg. Samen met de Bart en Magalie Mulder werkt zij aan een levensloopbestendige volgende stap in integrale kindzorg voor kinderen met complexe zorgvragen. Dr. Boudien Flapper is een van de pioniers in de sociale pediatrie in Nederland. Als sociaal kinderarts zet zij zich al vele jaren in om de zorg voor kinderen integraal te bezien en zoals zij het zelf zegt: ‘Het zo eenvoudig mogelijk te houden’. Vanuit de sociale pediatrie worden zorgvragen altijd inclusief alle facetten bekeken. Natuurlijk het medische en verpleegkundige, maar juist ook de andere aspecten in verband met de ontwikkeling van een kind of aspecten in de cliëntcontext.

De cliëntenraad

De cliëntenraad van ExpertCare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van ExpertCare. Tijdens dit overleg worden wensen en ervaringen besproken die door cliënten onder de aandacht van de raadsleden zijn gebracht. De cliëntenraad heeft een adviserende taak bij het beleid van de Raad van Bestuur.

Amarja van der Woerd - Voorzitter
Eind 2011 is mijn vader overleden aan alvleesklierkanker. Ons gezin had totaal geen ervaring met ‘de wereld van zorg’: mogelijkheden, medicijnen, regels, financiën en alle emoties die daarbij horen. Ik wilde mijn vaders wensen respecteren én rekening houden met de rest van het gezin. Daarvoor moest ik kunnen vertrouwen op de professionals met kennis van zorg.

Debby Ginnelly - Secretaris
Door persoonlijke ervaring ben ik in contact gekomen met ExpertCare. In die tijd heb ik me enorm verwonderd over de mogelijkheden voor thuiszorg en de professionaliteit van de verpleegkundigen. Dit heeft mij en mijn familie geholpen om het leed te verzachten en te delen. Hierdoor konden wij ons volledig richten op de persoonlijke relatie.

Everdien Zeilmaker - Lid
Wij hebben al jaren thuiszorg nodig voor onze dochter. Vanuit het ziekenhuis kwamen wij in aanraking met ExpertCare. We hebben nu al jaren te maken met hetzelfde vaste team van ervaren verpleegkundigen. Onze dochter heeft met allemaal een goed contact. Wij kunnen in vertrouwen de zorg overdragen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van ExpertCare houdt toezicht op onze directie, op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de financiën, personeelsbeleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen (RvC) van ExpertCare bestaat uit drie leden.

Jolanda Hillebrand -Tijhuis - Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Jolanda Hillebrand-Tijhuis is sinds november 2020 bij ExpertCare betrokken als voorzitter van de RvC. Daarvoor was zij verbonden aan Villa ExpertCare als fondsenwerver. Deze functie heeft zij nu neergelegd in verband met de overstap naar de RvC. Jolanda: “Ik ben heel blij dat ik mee mag helpen bouwen aan ExpertCare vanuit de rol in de RvC. Wij fungeren niet alleen als toezichthouder, maar ook als klankbord van de Raad van Bestuur en hebben oog voor het welzijn van de hele organisatie. Ik ben jarenlang als bestuurder actief geweest in de verzekeringsbranche, bij Delta Lloyd (nu NN) en ASR. Daarna ben ik andere omgevingen gaan verkennen en heb bij oa de Hogeschool Utrecht en Menzis interim rollen vervuld. Daarnaast heb ik diverse adviesfuncties vervuld bij startende bedrijven, heb commissariaten vervuld en ben actief als coach. ExpertCare vervult een belangrijke rol in de zorgwereld die enorm in beweging is en dat boeit mij. ExpertCare is een innovatief bedrijf en ook daarin denk en werk ik graag mee”.

Jolanda Versteegh - Lid van de Raad van Commissarissen
Jolanda Versteegh is sinds november 2020 lid van de RvC. “Ik ben mijn loopbaan gestart in de verpleging en heb ruim tien jaar ziekenhuiservaring. Na mijn studie bestuurskunde (financiële variant) heb ik vele jaren organisatieadvieswerk en interim management gedaan.  Mijn ervaring heb ik opgedaan bij: gemeenten & provincies, ziekenhuizen, adviesbureau en zorgverzekeraar. Momenteel vervul ik diverse nevenfuncties in bestuur, raad van toezicht, cliëntenraad en rekenkamer. Ik zet mij bij voorkeur in voor organisaties die een belangrijke functie voor de maatschappij vervullen, zoals ExpertCare. Vanuit mijn financiële expertise heb ik aandacht voor de continuïteit van de organisatie, waarbij ik het maatschappelijk belang van de organisatie voorop stel”. 

Drs. Jos van Adrichem - Lid van de Raad van Commissarissen
Jos van Adrichem was ‘gepokt en gemazeld’ in de wereld van de zorg en sinds 2017 lid van de RvC van ExpertCare. Hij is op 22 juni 2022 overleden. 

Lees hier het jaarverslag 2021 van de Raad van Commissarissen

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.