De organisatie ExpertCare

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van ExpertCare draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijks leiding van onze organisatie. De raad legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De eindverantwoordelijkheid voor alle zorg aan onze cliënten ligt bij de directeur zorg. De directeur zorg is geen lid van de Raad van Bestuur.

Mr. Bart Mulder - Voorzitter
Privaatrechtelijk- en Bedrijfsjurist
Lid van directie
bartmulder@expertcare.nl 

Evelien de Jong - Directeur zorg (Villa) ExpertCare
Gespecialiseerd verpleegkundige
eveliendejong@expertcare.nl 

Magalie Mulder - Directeur zorginnovatie
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
magaliemulder@expertcare.nl

Petra van den Brink - Adjunct directeur zorginnovatie 
HBO-verpleegkundige
Lid van directie
petravandenbrink@expertcare.nl

De cliëntenraad

De cliëntenraad van ExpertCare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van ExpertCare. Tijdens dit overleg worden wensen en ervaringen besproken die door cliënten onder de aandacht van de raadsleden zijn gebracht. De cliëntenraad heeft een adviserende taak bij het beleid van de Raad van Bestuur. U kunt de cliëntenraad bereiken via clientenraad@expertcare.nl. 

Bert Horstman - Voorzitter
Bert is woonachtig in Lochem, een plattelandsgemeente in de Achterhoek. Door zijn longaandoening kwam hij in contact met ExpertCare, die hem sinds 2018 om de week thuis bezoekt voor een behandeling. Tot die tijd was hij voor diezelfde behandeling afhankelijk van het ziekenhuis, wat hem steeds een hele dag kostte. Nu is hij er slechts enkele uren mee bezig en kan hij gewoon thuis doorwerken. 'Mijn werkzaamheden als wijnkoper staan namelijk nooit stil. De motivatie om toe te treden tot de Cliëntenraad is om de cliënten (van mij mag het ook gewoon patiënten heten, want dat zijn we tenslotte) een stem te geven, bij positieve berichten, maar ook als er problemen mochten ontstaan.'

Romy Seep - Secretaris 
Romy woont in Vleuten, is moeder van 2 jongens van 7 en eigenaresse van Modeliefjemaakt, naast haar taken als zorgverlener, mantelzorger, regelmiep en verpleegkundige voor haar gehandicapte zoon. Mijn zoon gaat naar de villa in Vleuten en hier heeft hij het erg naar zijn zin. Als moeder van een zemvb zoon van 7 jaar heb ik al veel ervaring in het regelen van zorg en het ontbreken van goede zorg. Door vasthoudendheid aan onze kant hebben wij voor elkaar gekregen dat de gemeente Utrecht hun urgentie voor mindervaliden aan heeft gepast. Ook voor de wlz indicatie hebben wij moeten vechten. Hetgeen mij een betrokken en vasthoudende ouder maakt. Deze kennis deel ik graag met andere ouders. 

Wilhelm KortsteeLid
Mijn naam is Wilhelm Kortstee, ben 61 jaar jong en woon in het mooie Luttenberg. Ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. Na jaren zelfstandig ondernemer te zijn geweest, heb ik 2 jaar geleden het bedrijf verkocht.Omdat ik de zieke CIDP heb, gevoelsstoornis, krijg ik om de 14 dagen immunoglobuline ,kiovig, toegediend. Ik sta onder behandeling bij het UMC Utrecht en krijg het infuus via ExpertCare. Naar aanleiding van een oproep voor deelname aan de cliëntenraad van ExpertCare heb ik mij aangemeld. Dat leek mij wel wat, voor mijzelf maar ook voor een ander. Na enkele prettige gesprekken zijn we met elkaar in zee gegaan.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van ExpertCare houdt toezicht op onze directie, op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de financiën, personeelsbeleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen houdt ook toezicht op zusterbedrijf Elyse Klinieken voor Nierzorg. 

Jolanda Hillebrand -Tijhuis - Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Jolanda Hillebrand-Tijhuis is sinds november 2020 bij ExpertCare betrokken als voorzitter van de RvC. Daarvoor was zij verbonden aan Villa ExpertCare als fondsenwerver. Deze functie heeft zij nu neergelegd in verband met de overstap naar de RvC. Jolanda: “Ik ben heel blij dat ik mee mag helpen bouwen aan ExpertCare vanuit de rol in de RvC. Wij fungeren niet alleen als toezichthouder, maar ook als klankbord van de Raad van Bestuur en hebben oog voor het welzijn van de hele organisatie. Ik ben jarenlang als bestuurder actief geweest in de verzekeringsbranche, bij Delta Lloyd (nu NN) en ASR. Daarna ben ik andere omgevingen gaan verkennen en heb bij oa de Hogeschool Utrecht en Menzis interim rollen vervuld. Daarnaast heb ik diverse adviesfuncties vervuld bij startende bedrijven, heb commissariaten vervuld en ben actief als coach. ExpertCare vervult een belangrijke rol in de zorgwereld die enorm in beweging is en dat boeit mij. ExpertCare is een innovatief bedrijf en ook daarin denk en werk ik graag mee”.

Jolanda Versteegh - Lid van de Raad van Commissarissen
Jolanda Versteegh is sinds november 2020 lid van de RvC. “Ik ben mijn loopbaan gestart in de verpleging en heb ruim tien jaar ziekenhuiservaring. Na mijn studie bestuurskunde (financiële variant) heb ik vele jaren organisatieadvieswerk en interim management gedaan.  Mijn ervaring heb ik opgedaan bij: gemeenten & provincies, ziekenhuizen, adviesbureau en zorgverzekeraar. Momenteel vervul ik diverse nevenfuncties in bestuur, raad van toezicht, cliëntenraad en rekenkamer. Ik zet mij bij voorkeur in voor organisaties die een belangrijke functie voor de maatschappij vervullen, zoals ExpertCare. Vanuit mijn financiële expertise heb ik aandacht voor de continuïteit van de organisatie, waarbij ik het maatschappelijk belang van de organisatie voorop stel”. 

Jack Thiadens
Jack Thiadens werkt al meer dan 25 jaar op eindverantwoordelijk bestuurlijk niveau in de zorg. Geleidelijk aan is in zijn werkzaam leven het zorgprofiel aangevuld met financiële kennis van de zorg. Eerder was Jack onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis Groningen, waar naast de zorg ook de realisatie van de innovatieve nieuwbouw in zijn portefeuille zat. Ook heeft Jack vijf jaar als bestuursvoorzitter van het Laurentius ziekenhuis Roermond gewerkt. Vijf jaar geleden heeft Jack zich verzelfstandigd en doet hij advies- en interim opdrachten in de zorg. Jack is positief, energiek en besluitvaardig ingesteld en weet zorginstellingen (financieel) beter te laten presteren. Met een ruime bestuurlijke ervaring (25 jaar) op eindverantwoordelijk niveau in VVT, revalidatiezorg en ziekenhuizen heeft Jack inmiddels meerdere geslaagde verander-opdrachten gerealiseerd, waar financiële of organisatorische problemen speelden. Hij is in staat om in relatief korte tijd rust, overzicht en focus op de koers in organisaties terug te brengen. Momenteel is Jack bestuurder a.i. van een kleinere zorgorganisatie Riederborgh in Ridderkerk, waar hij nu een recente gestarte verkenning tot samenwerking begeleid tussen Riederborgh en een grote VVT-organisatie in Rotterdam. Jack Thiadens (63 jaar) is getrouwd met Vrouw Ine (lerares Engels op VWO-HAVO) en ze hebben twee volwassen uitwonende kinderen. Jack heeft geneeskunde en rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is van achtergrond arts (n.p.) en jurist.


Roelf van Run
Roelf van Run is na zijn studie rechten gaan werken bij Wissenraet van Spaendonck. Een dienstverlenend bedrijf voor o.a. belangenbehartiging, management en de ondersteuning van samenwerkingsverbanden van bedrijven (brancheorganisaties). In diverse functies heeft hij gewerkt voor verschillende sectoren van het bedrijfsleven. In de laatste ruim 20 jaar was hij onder meer directeur van Nefemed. Nefemed is de belangenorganisatie van producenten en leveranciers van medische technologie en hulpmiddelen. In die functie heeft hij veel contacten gehad en de samenwerking gezocht in de zorgsector met beleidsmakers (vooral ministerie VWS) en politiek (2e Kamerleden), medische beroepsorganisaties (artsen, verpleegkundigen), ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, Kwaliteitsinstituut en andere stakeholders. De impact van medische technologie en hulpmiddelen op de zorg, professionele gebruikers, individuele patiënten en de samenleving hebben hem altijd sterk geïnspireerd en gemotiveerd. Sinds 2 jaar is Roelf met pensioen. Sindsdien is hij (bestuurlijk) actief in het kader van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg waar hij woont en is hij adviseur van vereniging Arts en Leefstijl.

Lees hier het jaarverslag 2021 van de Raad van Commissarissen

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.