De organisatie ExpertCare

Directie

Evelien de Jong - Directeur zorg ExpertCare
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
eveliendejong@expertcare.nl 

Magalie Mulder - Directeur zorginnovatie
Gespecialiseerd verpleegkundige
Lid van de directie
magaliemulder@expertcare.nl

Petra van den Brink - Adjunct directeur zorginnovatie 
HBO-verpleegkundige
Lid van directie
petravandenbrink@expertcare.nl

 

B. Braun

Vanaf 2021 is ExpertCare onderdeel van B. Braun. Een wereldwijd familiebedrijf, gespecialiseerd in medische en farmaceutische producten en patiëntenzorgdiensten van ziekenhuis tot thuis. Zowel B. Braun als ExpertCare zien dat de zorg zich steeds meer naar de thuissituatie verplaatst. Zij delen hun visie over de toekomst van de zorg.  

 

De cliëntenraad

De cliëntenraad van ExpertCare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van ExpertCare houdt toezicht op onze directie, op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de financiën, personeelsbeleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen houdt ook toezicht op zusterbedrijf Elyse Klinieken voor Nierzorg.