Clientenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten van ExpertCare. Onze cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of mantelzorgers van cliënten.

De cliëntenraad heeft een onafhankelijke positie en wettelijke taken en bevoegdheden. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van ExpertCare.

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënt en van ExpertCare. Daarnaast adviseert de cliëntenraad de directie over het gevoerde en het te voeren beleid, vanuit het oogpunt van de cliënt. De cliëntenraad kan verbetervoorstellen doen. De cliëntenraad heeft naast een adviserende taak bij het beleid van de Raad van Bestuur ook instemmingsrecht bij beslisslingen. Dit kan voor u als cliënt van groot belang zijn.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Stuur dan een mail naar clientenraad@expertcare.nl.

Bert Horstman - Voorzitter

Bert is woonachtig in Lochem, een plattelandsgemeente in de Achterhoek. Door zijn longaandoening kwam hij in contact met ExpertCare, die hem sinds 2018 om de week thuis bezoekt voor een behandeling. Tot die tijd was hij voor diezelfde behandeling afhankelijk van het ziekenhuis, wat hem steeds een hele dag kostte. Nu is hij er slechts enkele uren mee bezig en kan hij gewoon thuis doorwerken. 'Mijn werkzaamheden als wijnkoper staan namelijk nooit stil. De motivatie om toe te treden tot de Cliëntenraad is om de cliënten (van mij mag het ook gewoon patiënten heten, want dat zijn we tenslotte) een stem te geven, bij positieve berichten, maar ook als er problemen mochten ontstaan.'

Romy Seep - Secretaris

Romy woont in Vleuten, is moeder van 2 jongens van 7 en eigenaresse van Modeliefjemaakt, naast haar taken als zorgverlener, mantelzorger, regelmiep en verpleegkundige voor haar gehandicapte zoon. Mijn zoon gaat naar de villa in Vleuten en hier heeft hij het erg naar zijn zin. Als moeder van een zemvb zoon van 7 jaar heb ik al veel ervaring in het regelen van zorg en het ontbreken van goede zorg. Door vasthoudendheid aan onze kant hebben wij voor elkaar gekregen dat de gemeente Utrecht hun urgentie voor mindervaliden aan heeft gepast. Ook voor de wlz indicatie hebben wij moeten vechten. Hetgeen mij een betrokken en vasthoudende ouder maakt. Deze kennis deel ik graag met andere ouders. 

Wilhelm Kortstee - Lid

Mijn naam is Wilhelm Kortstee, ben 61 jaar jong en woon in het mooie Luttenberg. Ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. Na jaren zelfstandig ondernemer te zijn geweest, heb ik 2 jaar geleden het bedrijf verkocht.Omdat ik de zieke CIDP heb, gevoelsstoornis, krijg ik om de 14 dagen immunoglobuline ,kiovig, toegediend. Ik sta onder behandeling bij het UMC Utrecht en krijg het infuus via ExpertCare. Naar aanleiding van een oproep voor deelname aan de cliëntenraad van ExpertCare heb ik mij aangemeld. Dat leek mij wel wat, voor mijzelf maar ook voor een ander. Na enkele prettige gesprekken zijn we met elkaar in zee gegaan.

SPECIALISTISCHE THUISZORG

Veel zorg kan ook thuis in de vertrouwde omgeving van plaatsvinden. Ons indicatie servicepunt denkt graag met u mee. Bel 030-600 8722 om de mogelijkheden te bespreken of bekijk ons zorgaanbod.

Home