Voor verwijzers

ExpertCare is in 2000 opgericht met de missie (gespecialiseerde) wijkverpleging te vervangen of een ziekenhuisopname te verkorten. Deze missie is tot op de dag van vandaag onveranderd. We baseren onze dienstverlening op het uitgangspunt dat we iets willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van een cliënt. We leveren (specialistische) verpleging thuis aan volwassenen en kinderen. En sinds 2016 leveren wij ook specialistische kinderverpleegkunde ‘zo thuis mogelijk’ in Villa ExpertCare op 4 locaties. Dit doen we altijd vanuit onze expertise, maar vooral ook met passie voor onze cliënten. Twee belangrijke waarden voor ExpertCare.

 

Onderdeel van B. Braun

Vanaf 2021 zijn ExpertCare en Villa ExpertCare onderdeel van B. Braun. Een wereldwijd familiebedrijf, gespecialiseerd in medische en farmaceutische producten en patiëntenzorgdiensten van ziekenhuis tot thuis. Zowel B. Braun als ExpertCare zien dat de zorg zich steeds meer naar de thuissituatie verplaatst. Zij delen hun visie over de toekomst van de zorg. Naast ExpertCare is ook Elyse Klinieken voor Nierzorg onderdeel van B. Braun.

Onze wijkverpleegkundigen

In onze wijkteams werken (gespecialiseerde) verpleegkundigel niveau 4 en wijkverpleegkundige niveau 5 en 6. Al onze (wijk)verpleegkundigen bieden bij cliënten met een (specialistische)zorgvraag de volledige zorg thuis; integrale zorg. Naast de specialistische wijkverpleegkundige zorg bieden wij ook de overige (laagcomplexe) zorg of coördineren deze, zodat de patiënt zoveel mogelijk zorg van 1 zorgorganisatie krijgt. Dit doen wij voor zowel volwassenen als kinderen.


Deze volledige zorg bestaat onder andere uit:

  • Indicatiestelling door niveau 5 en 6 verpleegkundige
  • Het intakegesprek
  • Bieden van alle (specialistische) verpleegkundige zorg
  • Coördineren en ondersteuning bieden tijdens en rondom de zorg
  • Contact onderhouden met de mantelzorgers en familie

 

Op onze zorgkaart vindt u een deel van de zorg die wij thuis kunnen bieden aan uw patiënten. Neemt u voor vragen direct contact op met ons team in uw regio of met ons indicatie servicepunt in Nieuwegein via 030- 630 06 54. De totale zorg die wij bieden staat ook uitgebreid beschreven op onze website, zie afbeeldingen onderaan deze pagina.

Intraveneuze toedieningen

Kwaliteit van zorg, levenskwaliteit en doelmatigheid verhogen, dat is onze visie op de zorg. De cliënt wil in de toekomst steeds vaker thuis de zorg ontvangen. Eén op één zorg, op het moment dat de cliënt dat wil. Zeker wanneer dit met dezelfde kwaliteit als in het ziekenhuis geboden wordt. Deze (gespecialiseerde) wijkverpleging bieden wij thuis.

Bij ExpertCare werken wij met ervaren verpleegkundigen waarvan een groot aantal een specialisatie heeft zoals bijvoorbeeld IC, oncologie, SEH, kind, dialyse etc. om dit te realiseren. Al onze verpleegkundigen leveren zowel hoog- als laagcomplexe wijkverpleging. Samen met diverse (academische) ziekenhuizen hebben wij daarnaast programma’s voor verschillende intraveneuze toedieningen thuis opgezet. Denk hierbij aan Immunoglobuline, Vedolizumab, Infliximab, Respreeza, Patisiran, Zolderoninezuur, Antibiotica etc. Maar ook bloedtransfusie is thuis mogelijk.

Hiermee zijn wij voor deze (academische) ziekenhuizen hun partner in het behalen van de doelstellingen rond de ziekenhuisverplaatste (infuus)zorg. Zoekt u ook een samenwerkende partner om uw doelen rond dit thema te realiseren? Of wilt u hier eerste stappen ondernemen en bent u oriënterend? Neem contact op met Petra Willems- van den Brink via petravandenbrink@expertcare.nl.
petravandenbrink@expertcare.nl.

Villa ExpertCare

Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen of een aantal nachten per week komen logeren. We bieden veel verschillende zorgdiensten in de villa. Juist voor de overgang vanuit het ziekenhuis naar huis kan dit een heel fijne tussenstap zijn. Ouders kunnen in Villa ExpertCare ook handelingen eigen maken om daarna thuis de zorg zo veel mogelijk zelf te kunnen oppakken. Wanneer het moment van afscheid dichtbij komt is het ook mogelijk om als gezin gebruik te maken van het ouder-kind appartement. Het gezin heeft dan een eigen plek met de kinderverpleegkundige altijd dichtbij.   

Daarnaast is Villa ExpertCare een medisch kinderdagverblijf en bieden wij flexibele opvangmogelijkheden en crisisopvang. Het kind verblijft in een omgeving die zoveel mogelijk aanvoelt als thuis. Onze locaties zijn speciaal ingericht voor kinderen. Spelen, knutselen, snoezelen: het kan allemaal! Van onze bevlogen (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers krijgt uw kind alle zorg en aandacht die het verdient. Villa ExpertCare heeft locaties in Vleuten, Rijswijk, Waalre en Wezep.

Samenwerken

Samen met onze partners bengen we de zorg naar huis.

Home

Partners & samenwerkingen

De beste zorg leveren kunnen wij niet alleen. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners, verwijzers en zorgverzekeraars.

SPECIALISTISCHE THUISZORG

Veel zorg kan ook thuis in de vertrouwde omgeving van plaatsvinden. Ons indicatie servicepunt denkt graag met u mee. Bel 030-600 8722 om de mogelijkheden te bespreken of bekijk ons zorgaanbod.

Een vraag stellen