Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 11-4-2019

Dr. Boudien Flapper versterkt de directie van ExpertCare en Villa ExpertCare als adviseur

De directie van ExpertCare en Dr. Boudien Flapper hebben besloten samen te gaan werken aan een levensloop bestendige volgende stap in integrale kindzorg voor kinderen met complexe zorgvragen.

Dr. Boudien Flapper adviseert per 1 april de directie van ExpertCare en Villa ExpertCare op het gebied van medische vraagstukken. Daarnaast gaat zij zich inzetten voor de ontwikkeling van de netwerken met ziekenhuizen, de IGJ, verzekeraars, ouders, politiek en thuiszorg.

Duurzaam zorgaanbod

In 2016 nam ExpertCare de Mappa Mondo huizen van het Nederlands Rode Kruis over. ExpertCare koos voor een integrale benadering van de zorg aan kinderen, die past bij de levensloop van het kind en het bijbehorend gezin. Inmiddels zijn de huizen omgedoopt in Villa ExpertCare. Met gespecialiseerde kinderwijkteams levert ExpertCare zorg thuis aan kinderen met complexe zorgvragen. Bij Villa ExpertCare wordt woon- en logeerzorg aangeboden en is een medisch kinderdagverblijf in een kleine huislijke omgeving aan kinderen met een complexe zorgvraag. Als geheel proberen zij de zorg ‘hybride’ aan te bieden. Of het kind nu thuis is of tijdelijk in een van de Villa’s, er wordt gewerkt op basis van hetzelfde zorgleefplan, onder begeleiding van een vaste coördinator. Ziekenhuisopnames worden zoveel mogelijk voorkomen of in ieder geval ingekort. Er wordt een levensloopbestendig zorgaanbod gedaan aan kinderen met een complexe zorgvraag. Ook wordt in de villa’s voorzien in crisis- en observatieplekken.

Alle facetten in de zorg meenemen

Dr. Boudien Flapper is een van de pioniers in de sociale pediatrie in Nederland. Als sociaal kinderarts zet zij zich al vele jaren in om de zorg voor kinderen integraal te bezien en zoals zij het zelf zegt: ‘Het zo eenvoudig mogelijk te houden’. Vanuit de sociale pediatrie worden zorgvragen altijd inclusief alle facetten bekeken. Natuurlijk het medische en verpleegkundige, maar juist ook de andere aspecten in verband met de ontwikkeling van een kind of aspecten in de cliëntcontext. Ook op het terrein van kindermishandeling heeft Dr. Boudien Flapper zich jarenlang ingezet om de netwerken te versterken waarin mishandelde kinderen worden opgevangen.

Dr. Boudien Flapper trad 29 maart terug als kinderarts, sociale pediatrie van het Beatrix Kinderziekenhuis en UMCG. Vanaf 1 april is Dr. Boudien Flapper gestart met haar werkzaamheden bij ExpertCare en Villa ExpertCare.

Lees hier meer informatie over de Villa's van ExpertCare en het medisch Kinderdagverblijf