Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 22-4-2020

Training én module op NLQF6 ingeschaald

Naast de verpleegkundige vervolgopleidingen Kinderverpleegkundige en Regie-Wijkverpleegkundige, zijn ook de module Psychosociale Familiezorg en de scholing Peritoneale Dialyse (PD), door het NLQF ingeschaald op niveau 6. De inschaling op niveau 6 betekent dat de opleidingen van ExpertCare Academy vergelijkbaar zijn met het hbo-bachelorniveau.

Steeds meer cliënten kunnen thuis worden verpleegd in plaats van in het ziekenhuis. Daardoor wordt de zorg die wijkverpleegkundigen bieden, steeds complexer en medisch technischer. Om de juiste zorg te bieden, moeten verpleegkundigen zich blijven professionaliseren. Daarom ontwikkelt ExpertCare Academy toekomstgerichte verpleegkundige vervolgopleidingen, die verder gaan, daar waar de bachelor of nursing 2020 stopt. De inhoud van onze opleidingen gaat verder dan de ziekenhuismuren, de zorgverlening in de extramurale setting komt meer aan bod. De student is met dit diploma dus klaar voor de toekomst in de zorg!   

Module Psychosociale Familiezorg
De kinderverpleegkundige in de thuissituatie staat vaak heel dichtbij het gezin, deze vertrouwensrelatie kan effectief ingezet worden om psychosociale begeleiding te bieden. Psychosociale begeleiding vraagt om meer kennis, anders te kijken naar het kind en gezin, meer professionele nabijheid en verdere ontwikkeling van familiegerichte zorgaanbod. De module Psychosociale Familiezorg brengt de twee werelden van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding bij elkaar, waardoor de familiegerichte zorg wordt geoptimaliseerd. 

Samen Peritoneale Dialyse scholing ontwikkeld
Door het groot aantal PD-cliënten, heeft deze zorg een prominente rol binnen de zorgroutes van ExpertCare. De zorg rondom de PD mag en kan uitsluitend worden uitgevoerd door een verpleegkundige die geschoold en getoetst is voor alle facetten van de PD. Daarom ontwikkelde ExpertCare, in samenwerking met verschillende ziekenhuizen, een eigen PD-scholing voor de extramurale setting. De scholing is nu ook te volgen voor verpleegkundigen buiten ExpertCare. In de PD-scholing leer je klinisch redeneren ten aanzien van het disfunctioneren van de nieren en de daarbij behorende vervangende therapie PD. Ook worden de vaardigheden rondom de PD geoefend en getoetst.

Lees hier meer over onze opleidingen.