Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 30-5-2023

Utrechtse thuiszorgorganisaties gaan meer samenwerken

De vraag naar thuiszorg is groot. Ook in Utrecht. Niet alleen omdat we ouder worden en verpleegzorg nodig hebben, maar ook omdat er steeds meer ziekenhuiszorg thuis kan. De wijkverpleging heeft daarin een cruciale rol. In Utrecht sluiten vijf aanbieders van wijkverpleging en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant om meer samen te werken. Zo wordt de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk benut. 

Samen toegang tot thuiszorg garanderen

Door meer samen te werken en één aanspreekpunt te vormen voor huisartsen en ziekenhuizen blijft goede thuiszorg voor Utrechters toegankelijk. Ook zijn afspraken gemaakt over het versterken van de informele zorg en preventie in de wijk, de nachtzorg, zorg voor mensen met dementie, gespecialiseerde thuiszorg en inzet van zorgtechnologie.

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke coördinerende rol en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis, het sociale domein en de familie van de cliënt. Voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg is samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en ketenpartners (ziekenhuizen en huisartsen) in de stad daarom onmisbaar.

Het convenant sluit aan op het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor passende, preventiegerichte en duurzame zorg. ExpertCare heeft het convenant  afgesloten voor een periode van twee jaar samen met zorgorganisaties AxionContinu, Buurtzorg, Careyn, De Rijnhoven en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.