Kosten

Kosten van specialistische verpleging bij ExpertCare

Meestal valt specialistische thuisverpleging en specialistische verpleging bij Villa ExpertCare onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw verzekeraar vergoedt de kosten die binnen de basisverzekering vallen. Sommige kosten vergoedt uw verzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Wilt u weten welke kosten u vergoed krijgt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. U vindt deze informatie ook terug in de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Heeft u een indicatie voor Wlz? Dan worden uw kosten vergoed en betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt vast wat uw eigen bijdrage is. Ook op de website van ZorgWijzer is informatie te lezen over het persoonsgebonden budget (PGB).