Terug naar overzicht

Hemodialyse (bloeddialyse) thuis

Als er door een nierziekte gedialyseerd moet worden, heeft dit veel invloed op het leven. De nierdialyse zorgt ervoor dat het bloed gezuiverd wordt. Er zijn 2 behandelvormen. De peritoneale dialyse waarbij de uitwisseling plaatsvind via het buikvlies en de hemodialyse waarbij het bloed gezuiverd wordt met behulp van een kunstnier. Welke vorm er ook van toepassing is, het heeft ten alle tijden een grote impact op het leven. Gelukkig maakt de techniek en scholing van verpleegkundigen het mogelijk om thuis te dialyseren.

Hemodialyse (Bloeddialyse) thuis

De Hemodialyse ook wel bloeddialyse genoemd, is een behandeling die meestal enkele malen per week plaatsvindt. Het bloed wordt gezuiverd met behulp van een kunstnier en een hemodialyse machine. De duur van de behandeling ligt tussen de 2 à 4 uur. Voor iedere behandeling moet een dialysecentrum bezocht worden. Concreet betekent dit dat u 3x per week een halve dag (inclusief reizen) kwijt bent aan de hemodialyse. Tijd die u liever thuis in uw eigen omgeving zou doorbrengen. Gelukkig maakt de techniek, scholing van verpleegkundigen en samenwerking met ziekenhuizen het steeds meer mogelijk om u thuis te dialyseren

Hemodialyse (Bloeddialyse) thuis samen ExpertCare

Binnen ExpertCare ondersteunen wij cliënten tijdens hemodialyse thuis. Dit realiseren wij door intensief samen te werken met ziekenhuizen, dialysecentra, zorgverzekeraars en leveranciers. Onze verpleegkundigen worden geschoold en getoetst. Zij zijn in staat de handeling volgens het geldende protocol uit te voeren, complicaties te herkennen en de te volgen procedure volgens voorschrift van het ziekenhuis uit te voeren.

Wanneer u voor uw behandeling toch liever naar een dialysecentrum gaat, kan dit ook binnen één van onze 5 Elyse klinieken voor nierzorg. Deze zijn mogelijk dichter bij uw huis. Wilt u weten of u ook uw bloeddialyse thuis kunt krijgen? Vraag het uw nefroloog. 

Hoe werkt bloeddialyse?
Bij hemodialyse worden afvalstoffen en vocht uit uw lichaam verwijderd via uw bloed. Dat gebeurt met behulp van een filter (de kunstnier). Deze kunstnier is verbonden aan een dialysemachine. Bij hemodialyse wordt u meestal drie tot vier keer per week aangesloten op de dialysemachine.

Wat is er nodig om de bloeddialyse thuis uit te voeren?
Om de hemodialyse thuis te laten plaatsvinden moet er een een machine thuis geplaatst worden. Omdat er voor de dialyse ook speciaal water gebruikt wordt moet er een aanpassing gedaan worden aan het huis. Er wordt dan gezorgd dat er speciaal water naar de machine gaat en het verbruikte water weer afgevoerd wordt. Het proces van de aanpassing wordt in overleg gedaan met de zorgverzekeraar zodat dit vergoed wordt en in samenwerking met de leverancier van de machine.

Kan ik bloeddialyse thuis doen? 
De techniek en scholing van verpleegkundigen maakt het mogelijk om thuis te dialyseren. Zowel dialyse via de buikvlies als bloed dialyse kunnen de verpleegkundige bij u thuis bieden. Vraag uw nefroloog naar de mogelijkheden. 

Hoe kan ik me aanmelden?

We leggen in 3 simpele stappen uit hoe het aanmelden werkt.

1.

Aanvragen

U bespreekt met de behandelend arts in het ziekenhuis of u of uw kind in aanmerking komt voor dialyse thuis. Is dat het geval? Dan vult u of de verpleegkundige het aanvraagformulier in onder de knop 'zorg regelen'.

2.

Zorgleefplan

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij de zorg. Daarom maakt ExpertCare samen met u en het gezin een zorgplan waarin alle hulpvragen en persoonlijke wensen worden meegenomen.

3.

Intakegesprek wijkteam

Tijdens onze eerste afspraak hebben wij een intakegesprek met u. Hierin vragen wij naar de wensen en behoefte van uw en het gezin. U krijgt daarna een map met alle informatie.

" ‘Ik heb het gevoel dat ik een nieuwe start maak. Nu ik de hemodialyse thuis kan krijgen, maakt dit mijn leven zoveel fijner’. " De heer Adchich uit Katwijk Lees meer
"‘Dit geeft mij zoveel rust en ruimte in mijn leven´" Mevrouw van der Spek uit Alphen aan den Rijn Lees meer

Sylvia Wallegie

Coördinator Dialyse

Mijn werkzaamheden

  • Dialyse zorg
Dialyse thuis voor meer mensen mogelijke maken door de gewenste, noodzakelijke zorg op maat te bieden door gekwalificeerd personeel.

Direct zorg regelen

Regel de zorg direct of vraag advies of hulp bij het aanvragen van thuisverpleging voor kinderen en volwassenen.

Zorg regelen Een vraag stellen