Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 21-1-2020

JAARVERSLAG 2019 GESCHILLENCOMMISSIE EZA

De Wkkgz (De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) verplicht alle zorgaanbieders dat ze over een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikken. Tevens moeten alle zorgaanbieders aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

ExpertCare is aangesloten bij de Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa). Zij maken ieder jaar een jaarverslag over de geschillen die zij in behandeling hebben genomen. De Geschillencommissie EZa heeft in het verslagjaar 2019 voor zowel ExpertCare als Villa ExpertCare geen geschillen in behandeling genomen in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Lees hier het jaarverslag van 2019 voor ExpertCare

Lees hier het jaarverslag van 2019 voor Villa ExpertCare

 

Lees hier eerdere jaarverslagen van de EZa