Klachtenprocedure

ExpertCare wil goede zorgverlening bieden waar u tevreden over bent en waar u zich prettig bij voelt. Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet of minder tevreden bent en dat u een klacht heeft. Wanneer deze situatie zich voordoet horen wij dat graag van u. Samen kunnen we kijken hoe wij voor verbetering kunnen zorgen.

Waar kunnen klachten zoal over gaan?
Klachten kunnen over alles gaan wat met de zorgverlening te maken heeft. Bijvoorbeeld het aantal uren dat u zorg krijgt, de manier waarop u zich door onze zorgverleners bejegend voelt of over de financiële afhandeling van zaken. Elke klacht horen wij graag, het biedt ons gelegenheid tot verbetering van de kwaliteit van onze zorg.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u ontevreden bent, kunt u dit het beste bespreken met de zorgverlener die bij u de zorg verleent. Als u er met deze zorgverlener niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u contact opnemen met ExpertCare. U kunt uw klacht sturen naar de interne klachtencommissie via: kwaliteitscommissie@expertcare.nl of bellen naar 030-600 87 22. U kunt de klacht ook per post versturen naar:

ExpertCare
t.a.v. Interne Klachtencommissie
Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein

Wat gebeurt er na ontvangst van een klacht?

  1. Allereerst wordt de ontvangst van uw klacht via email of brief bevestigd. Vervolgens zal de interne klachtencommissie uw klacht bespreken. De interne klachtencommissie bespreekt de klacht, informeert bij betrokkenen en neemt, indien aanvullende informatie nodig is, contact op met de klager.
  2. De interne klachtencommissie formuleert vervolgens een oplossing, legt deze vast en communiceert deze met klager en betrokkenen. Tenslotte neemt de interne klachtencommissie contact op met klager om te vragen of de klacht naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet het geval is, bespreekt de interne klachtencommissie of er andere of aanvullende maatregelen nodig zijn.
  3. De interne klachtencommissie streeft ernaar om binnen 4 weken tot afhandeling te komen.
  4. Indien noodzakelijk kan de interne klachtencommissie besluiten tot spoedbehandeling. Jaarlijks wordt door de klachtencommissie een klachtenrapportage opgesteld en besproken met de directie. In die bespreking wordt bepaald of aanvullende, structurele maatregelen noodzakelijk zijn om toekomstige klachten te voorkomen.

Als u het niet eens bent met hoe de klacht door onze interne klachtencommissie wordt of is behandeld, kunt u uw klacht in behandeling laten nemen door de externe geschillencommissie EZa. Het emailadres is info@geschillencommissie-eza.nl. Voor zaken m.b.t. de kind- en jeugdzorg kunt u contact opnemen met het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Clientenraad

De cliëntenraad van ExpertCare streeft ernaar om onze dienstverlening aan (potentiële) cliënten te blijven verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.