Terug naar overzicht

Perifeer infuus thuis

Iemand die voor een korte tijd vloeibare medicijnen, bloed of vocht nodig heeft, krijgt deze vaak toegediend via een perifeer infuus. Een perifeer infuus is een slangetje dat direct is verbonden met een bloedvat in het lichaam. Vaak moet uw kind in het ziekenhuis blijven totdat het infuus niet meer nodig is. Dat is vervelend, het liefst bent u gewoon thuis met uw kind, dicht bij de mensen van wie u houdt.

Perifeer infuus thuis

Slapen in eigen bed, met het gezin televisiekijken op de bank of afspreken met vriendjes of vriendinnetjes. Het lijken kleine wensen, maar voor iemand die ziek is, kunnen deze wensen de wereld betekenen. Tegenwoordig is de medische technologie gelukkig zo ver ontwikkeld dat het mogelijk is om naar huis te gaan met een perifeer infuus. De verpleegkundige van ExpertCare verzorgt uw kind in uw eigen, vertrouwde omgeving. Tijdens de behandeling hebben wij nauw contact met de behandelend arts van uw kind.

Perifeer infuus door ExpertCare

Een gespecialiseerd verpleegkundige komt thuis langs om het perifeer infuus aan te leggen. Meestal legt zij/hij het infuus aan in de arm of het been. U/uw kind bepaalt zelf waar het infuus wordt aangeprikt: in bed, op de bank of misschien wel op een luie stoel in de woonkamer. Na het aanleggen komt de verpleegkundige iedere dag langs om het infuus te spoelen en om een nieuw zakje met vloeistof aan te sluiten. Ook vraagt zij/hij hoe het met uw kind gaat en hoe uw kind zich voelt.

Als het infuus is aangesloten, hoeft uw kind niet stil te liggen of te zitten. Maar toch zorgt het infuus er wel voor dat bewegen minder makkelijk is. Onze bevlogen verpleegkundigen denken mee als u/uw kind tegen beperkingen aanloopt. Samen kijken wij hoe uw leven en het leven van uw kind zo gewoon mogelijk door kan gaan. Heeft u of uw kind vragen? Of denkt u dat er iets mis is met het infuus? Dan kunt u de verpleegkundige altijd bellen. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Kosten en aanmelden

Bent u geen verwijzer? En wilt u thuisverpleging aanvragen bij ExpertCare voor uw kind? Dan kunt het aanvraagformulier invullen onder de knop 'zorg regelen'. Als u vragen heeft over het aanmelden, kunt u contact met ons opnemen. Samen bespreken wij wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina 'kosten'.

Hoe kan ik me aanmelden?

We leggen in 3 simpele stappen uit hoe het aanmelden werkt.

1.

Aanvragen

U bespreekt met de behandelend arts in het ziekenhuis of u/uw kind in aanmerking komt voor een perifeer infuus thuis. Is dat het geval? Dan vult u of de verpleegkundige het aanvraagformulier in onder de knop 'zorg regelen'.

2.

Zorgleefplan

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij de zorg. Daarom maakt ExpertCare samen met u en het gezin een zorgplan waarin alle hulpvragen en persoonlijke wensen worden meegenomen.

3.

Intakegesprek wijkteam

Tijdens onze eerste afspraak hebben wij een intakegesprek met u. Hierin vragen wij naar de wensen en behoefte van uw en het gezin. U krijgt daarna een map met alle informatie.

Direct zorg regelen

Regel de zorg direct of vraag advies of hulp bij het aanvragen van thuisverpleging voor kinderen en volwassenen.

Zorg regelen Een vraag stellen