Terug naar overzicht

Oncologiebegeleiding

Vaak wordt bij thuiskomst pas duidelijk wat de gevolgen zijn van de ziekte kanker, de behandeling ervan en/of een operatie. Het dagelijks leven is niet meer zoals het was en dat moet opnieuw vorm krijgen. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen staan u en eventueel uw gezin bij met praktische hulp, een luisterend oor, verpleging en advies.

Oncologiebegeleiding bij u thuis

Wij komen bij u op bezoek. Dat kan al als u nog in het ziekenhuis verblijft of wij komen direct bij u thuis. In dit eerste gesprek bekijken we samen welke oncologieverpleegkundige bij u past en aan welke informatie en begeleiding u behoefte heeft. Ook voor uw naasten staan we klaar met begeleiding en advies.

Als u zelf kanker heeft (gehad), kunt u zich angstig, onzeker of verdrietig voelen. In de persoonlijke gesprekken is alle ruimte voor uw verhaal en emoties. Heeft u lichamelijke klachten of loopt u tegen beperkingen aan door uw ziekte of operatie? Onze oncologieverpleegkundige helpt u om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Of het nu gaat om pijn, vermoeidheid, medicatiegebruik, voeding of gewicht of om vragen over huidverzorging,  intimiteit of zingeving.

Oncologiebegeleiding door ExpertCare

De oncologieverpleegkundigen van ExpertCare zijn ervaren zorgverleners die werken vanuit hun hart. De verpleegkundigen hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd en diverse vormen van  oncologische zorg verleend in het ziekenhuis en de thuisverpleging. Hoe kunnen wij u thuis begeleiding en verpleging bieden zoals u dit het liefste wilt? Dat bespreken wij samen met u en uw naasten. Uw wensen staan centraal en alle beslissingen worden genomen in overleg met u. Uw ziekte zorgt vaak ook voor onzekerheid in het gezin. Bijvoorbeeld over de thuissituatie, werk, financiën, huisvesting of het huishouden. Op uw verzoek kunnen wij maatschappelijk werk, een medisch therapeut of fysiotherapeut inschakelen. Wij onderhouden waar nodig en gewenst contact met uw (huis)arts en/of contactpersoon in het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld uw verpleegkundig specialist.

Psychosociale begeleiding door ExpertCare

Met psychosociale begeleiding willen wij u helpen omgaan met de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van het leven met uw ziekte en de behandeling. Wij helpen u met het houden van overzicht zodat u zelf de regie over uw leven terugvindt of behoudt. Dit is een aanvulling op uw medische behandeling en begeleiding.

Kosten en aanmelden

Bent u geen verwijzer? En wilt u thuisverpleging aanvragen bij ExpertCare voor u of voor uw kind? Dan kunt het aanvraagformulier invullen onder de knop 'zorg regelen'. Als u vragen heeft over het aanmelden, kunt u contact met ons opnemen. Samen bespreken wij wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina 'kosten'.  

Hoe kan ik me aanmelden?

We leggen in 3 simpele stappen uit hoe het aanmelden werkt.

1.

Aanvragen

U geeft bij uw behandelend arts in het ziekenhuis aan dat u oncologiebegeleiding thuis wenst. U, of de verpleegkundige vult het aanvraagformulier in onder de knop ‘zorg regelen’.

2.

Zorgleefplan

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij de zorg. Daarom maakt ExpertCare samen met u en het gezin een zorgplan waarin alle hulpvragen en persoonlijke wensen worden meegenomen.

3.

Intakegesprek wijkteam

Tijdens onze eerste afspraak hebben wij een intakegesprek met u. Hierin vragen wij naar de wensen en behoefte van uw en het gezin. U krijgt daarna een map met alle informatie.

Magalie Mulder

Gespecialiseerd verpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • (kinder)oncologie verpleegkundige
De beste zorg voor kind en ouder thuis bieden, waarin psychosociale begeleiding centraal staat.

Céline van Egmond

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Leiden/Den Haag
 • Oncologieverpleegkundige
Als oncologieverpleegkundige wil ik er zijn voor iemand. Juist in een moeilijke periode van iemands leven. Een luisterend oor bieden en op die manier nagaan wat iemand nodig heeft, zoveel als mogelijk rekening houdend met iemands waarden en normen. Gebruik makend van mijn kennis en ervaring.

Hanno Keppel

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Utrecht Zuid
 • Oncologieverpleegkundige
Voor mij is een luisterend oor bieden erg belangrijk om zo samen tot een plan van aanpak te komen in uw zorgvraag.

Erica Nijenhuis

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Utrecht West
 • Oncologieverpleegkundige
 • Palliatieve Zorg verpleegkundige
Ik vind het belangrijk om de cliënt/mens als geheel te zien. Dus in de vier dimensies. En daar mijn zorg op afstemmen. Mijn zorg wil ik laten aansluiten op de normen en waarden van de cliënt, voor zover dit mogelijk is.

Jan Fernhout

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Utrecht Oost
 • Oncologieverpleegkundige
Ik vind het belangrijk om de cliënt en zijn of haar naasten in de behandelfase emotioneel als in kennis te ondersteunen om de therapie op een positieve manier te voltooien.

Karin van Ooijen

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Leiden/Den Haag
 • Oncologieverpleegkundige
Voor mijn staat de patiënt en zijn/haar naasten centraal. Een luisterend oor te bieden en een veilig gevoel creëren. De patiënt zo lang mogelijk de regie te laten behouden en kijken in mogelijkheden. Kortom...Ik sta voor kwaliteit van zorg.

Monique van Schuppen

Palliatieve Zorg verpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Utrecht Zuid
 • Palliatieve Zorg verpleegkundige
 • IC-verpleegkundige
Ik vind het belangrijk om een cliënt die weet dat hij niet meer beter wordt, te helpen grip te krijgen op de situatie, te ondersteunen in zijn/haar eigen regie én te helpen met het maken van keuzes behorende bij deze levensfase.

Petra Laning

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Utrecht Oost
 • Oncologieverpleegkundige
Ieder mens is een individu. Ik vind het steeds weer een mooie uitdaging om in de begeleiding van een oncologie-cliënt op zoek te gaan waar de betreffende persoon zijn/haar behoeften liggen en zo tot een goede begeleiding te komen, die passend is voor juist deze persoon.

Kata Eijsackers

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Rotterdam West
 • Oncologieverpleegkundige
 • Docent
In ons leven is verandering onvermijdelijk is verlies onvermijdelijk. In het aanpassingsvermogen en het gemak waarmee we verandering ondergaan, liggen ons geluk en onze vrijheid.

Ingrid van den Berg

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Oncologieverpleegkundige
 • Team Utrecht Stad
Kanker is een complexe ziekte, die ingrijpt op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied. Ik vind het heel waardevol om cliënten bij te staan tijdens het hele proces. Echt verschil te kunnen maken!

Deanne van der Heijden

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Leiden
 • Oncologieverpleegkundige
The character of the nurse is just as important as the knowledge she possesses

Monique Booms

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Rotterdam
 • Oncologieverpleegkundige
Ieder mens is uniek. Ik vind het een mooie uitdaging om de client in palliatieve fase te begeleiden, wat zijn de behoeften, wat wil de cliënt (nog), welke symptomen heeft cliënt en kunnen die onder controle gebracht worden.

Mirjam Mulder

Oncologieverpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Leiden
 • Oncologieverpleegkundige
Als oncologie verpleegkundige wil ik er zijn voor de cliënt.

Michelle Siersma

Oncologie verpleegkundige

Mijn werkzaamheden

 • Team Gooi en Vechtstreek
 • Oncologieverpleegkundige
Kanker is een ziekte die veel onzekerheid en emotie met zich meebrengt. Daarbij is de medische zorg in het ziekenhuis belangrijk, maar juist ook de begeleiding thuis. Ik streef ernaar om dit op een prettige manier te laten verlopen.

Direct zorg regelen

Regel de zorg direct of vraag advies of hulp bij het aanvragen van thuisverpleging voor kinderen en volwassenen.

Zorg regelen Een vraag stellen