Terug naar overzicht

Nachtzorg & 24 uur palliatieve zorg thuis

In de laatste fase van uw leven voelt u zich thuis vaak het prettigst. Maar in deze fase heeft u soms gedurende de dag en nacht meer zorg nodig. Wanneer u nog maar kort te leven heeft, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor intensieve zorg, zoals bv nachtzorg of 24 uurszorg. r in deze fase heeft u soms gedurende de nacht ook zorg nodig. ExpertCare kan u dan nachtzorg bieden. 

 

24 UUR MEE IN HET RITME VAN DE CLIËNT

Wij bieden niet alleen reguliere palliatieve zorg in de vorm van losse zorgmomenten op de dag en waakzorg in de nacht. ExpertCare biedt ook een dienst waarbij een zorgverlener 24 uur bij u aanwezig is. Een zorgverlener draait dan 24 uur mee in uw ritme en biedt, wanneer u dit nodig heeft, de zorg verspreid over deze 24 uur. Bij palliatieve zorg trekt de zorgverlener zich terug in een andere ruimte wanneer u rust of slaapt. Zo heeft u tijdens het rusten meer privacy, maar is de zorgverlener aanwezig op de momenten dat er zorg nodig is. De zorgverlener slaapt in de nacht in de eigen kamer, waarbij 3-4 korte zorgmomenten mogelijk zijn. Vraagt de zorg meerdere momenten per nacht of moet er gewaakt worden door een zorgverlener, dan zetten we in goed overleg nachtzorg in, i.p.v. 24 uurszorg.

Nachtzorg (waakzorg)
Bij onrustige nachten en/of het ontzien van mantelzorgers in de nacht, kan er behoefte zijn aan nachtzorg. Wij kunnen dan in overleg nachtzorg of verlengde nachtzorg (dan wordt u ook geholpen met de ochtend- en avondzorg) bieden. Dit is meestal van 22:30 tot 8:30 uur. Wat precies nodig is en geleverd kan worden, bespreekt de verpleegkundige uit de wijk met u.

Wat te verwachten van zorgverleners?
Zorgverleners zorgen naar beste kunnen voor u, maar zijn er wel voor de echte “zorgtaken”. Zowel in de nacht als in de 24 uurszorg. De zorgverleners zijn vaak verzorgende, soms verpleegkundige.
Naast de zorgtaken kan de zorgverlener ondersteunen bij het klaarmaken van eten, indien klaargezet/gekookt door mantelzorger. Zij kunnen indien gewenst u begeleiden met het bieden van zorg bij een uitje, vervoer hoort daar niet bij. De zorgverleners zorgen voor eigen maaltijden en maken daarbij gebruik van uw keuken, die zij natuurlijk schoon achterlaten. Boodschappen voor u doen of huishoudelijke taken uitvoeren behoort niet tot hun taken. Dit kunt u met familie/mantelzorgers afstemmen of aanvragen via de WMO bij uw gemeente.

WIJKTEAM EN PALLIATIEVE ZORG DOOR EXPERTCARE

Zodra wij starten met de zorg, komt een verpleegkundige uit het wijkteam langs om kennis te maken met u als cliënt en uw mantelzorg, gezin of partner en voert een intakegesprek. Wij bespreken wat de zorgvraag is, welke wensen u heeft en wat uw mantelzorgers zelf kunnen en willen doen in de zorg. De verpleegkundige legt uw volledige zorgvraag vast in een zorgplan. Met behulp van dit zorgplan maakt onze wijkverpleegkundige een inschatting of de door ziekenhuis/huisarts aangevraagde vorm van zorg passend en daarmee geïndiceerd is. De wijkverpleegkundige evalueert dit gedurende de zorg ook regelmatig (na 4 weken en maandelijks) met u, waarbij zij ook de huisarts betrekt. Daarnaast coördineren de verpleegkundigen van het wijkteam uw zorg. Zij komen regelmatig (minimaal 1x/week) bij u langs. Indien u meer specialistische verpleegkundige zorg nodig heeft, zal dit door de verpleegkundigen uit het wijkteam gedaan worden. Zo kunnen zij in overleg met uw huisarts bijvoorbeeld ook zorg rondom medicatie met behulp van pompen verzorgen. (Zoals bij pijn of palliatieve sedatie). U kunt ons 24/7 bereiken bij problemen in de zorg, u krijgt hiervoor een telefoonnummer van het team.

Heeft u vragen wat wij verder voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw wijkteam of anders met ons hoofdkantoor in Nieuwegein via 030- 600 87 22.

Kosten en aanmelden

Deze zorg bieden wij in de regio's Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Almere en Amersfoort. Bent u geen verwijzer? En wilt u thuisverpleging aanvragen bij ExpertCare voor u of voor uw kind? Dan kunt het aanvraagformulier invullen onder de knop 'zorg regelen'. Als u vragen heeft over het aanmelden, kunt u contact met ons opnemen. Samen bespreken wij wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina 'kosten'.

Hoe kan ik me aanmelden?

We leggen in 3 simpele stappen uit hoe het aanmelden werkt.

1.

Aanvragen

U bespreekt met de behandelend arts in het ziekenhuis of u/uw kind in aanmerking komt voor 24-uurszorg thuis. Is dat het geval? Dan vult u of de verpleegkundige het aanvraagformulier in onder de knop ‘zorg regelen’.

2.

Zorgleefplan

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij de zorg. Daarom maakt ExpertCare samen met u en het gezin een zorgplan waarin alle hulpvragen en persoonlijke wensen worden meegenomen.

3.

Intakegesprek wijkteam

Tijdens onze eerste afspraak hebben wij een intakegesprek met u. Hierin vragen wij naar de wensen en behoefte van u en het gezin. U krijgt daarna een map met alle informatie.

"Ik geniet van zo’n man, vind het fantastisch als mensen hun zelfredzaamheid zo invullen. De regie in handen houden." Palliatief Consulent Monique van Schuppen Lees meer

Direct zorg regelen

Regel de zorg direct of vraag advies of hulp bij het aanvragen van thuisverpleging voor kinderen en volwassenen.

Zorg regelen Een vraag stellen