Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 29-10-2018

Verpleegkundige vervolgopleiding van ExpertCare ingeschaald op NLQF niveau 6: de Wijkspecialist

Naast de Verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) Kinderverpleegkundige is nu ook de VVO Wijkspecialist van ExpertCare door het NLQF ingeschaald op niveau 6. Het NLQF is als onafhankelijke organisatie verantwoordelijk voor de inschaling van kwalificaties. De inschaling op niveau 6 betekent dat alle verpleegkundigen die de VVO Wijkspecialist volgen, afstuderen op een niveau dat vergelijkbaar is met het HBO-bachelor niveau.

Steeds meer cliënten kunnen thuis worden verpleegd in plaats van in het ziekenhuis. Daardoor wordt de zorg die wijkverpleegkundigen bieden, steeds complexer en medisch technischer. Om de juiste zorg te bieden, moeten verpleegkundigen zich blijven professionaliseren. Het bestaande aanbod van opleidingen sluit niet genoeg aan bij de kennis die verpleegkundigen in de extramurale setting nodig hebben. Daarom heeft ExpertCare twee verpleegkundige vervolgopleidingen ten behoeve van de extramurale zorg ontwikkeld, die verder gaan daar waar de bachelor of nursing 2020 stopt. 

VVO Wijkspecialist

De manier van opleiden, het lesaanbod en het lesmateriaal passen bij het verpleegkundige profiel van een wijkverpleegkundige. Door het bieden van deze gespecialiseerde vervolgopleiding voor wijkverpleegkundigen, biedt ExpertCare de kans aan verpleegkundigen om zich écht te specialiseren op het gebied van de wijkverpleging. De opleiding is ingericht via het systeem van de 7 CanMEDS-rollen. Met de inschaling door het NLQF zet ExpertCare weer een stap richting het verder specialiseren van verpleegkundigen in de wijk.

De Verpleegkundige Vervolgopleiding  Wijkspecialist start 2 keer per jaar en duurt 12 maanden. Verpleegkundigen met een MBO- of HBO-diploma Verpleegkunde kunnen starten met deze vervolgopleiding. Belangrijke thema’s die onder anderen aan bod komen tijdens de opleiding zijn:

  • Klinisch redeneren

  • EBP

  • Indiceren en organiseren

  • Wet-en regelgeving

  • Transmurale zorg en interdisciplinair samenwerkenCasemanagement

  • De oncologische zorgvrager

  • Palliatief terminale zorg

  • Verpleegkundig leider-en ondernemerschap

Na het succesvol afronden van de opleiding kan de verpleegkundige complexe zorg leveren aan cliënten in de thuissituatie.