Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 19-7-2022

Opleiding Kinderverpleegkundige van ExpertCare Academy ingeschaald in norm 2 van V&VN

De vervolgopleiding Kinderverpleegkundige van ExpertCare Academy is CZO-erkend en ingeschaald op niveau NLQF-6 (hbo). De V&VN heeft daarnaast besloten dat de opleiding voldoet aan norm 2 van het normenkader van de V&VN. Het normenkader beschrijft aan welke eisen verpleegkundigen moeten voldoen wanneer zij extramurale verpleging en verzorging indiceren en organiseren. Norm 2 zegt; Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor- of master opgeleide verpleegkundige. Met het behalen van het diploma ben je hbo-kinderverpleegkundige en mag je zelfstandig indiceren.

Kindzorg vindt steeds meer buiten het ziekenhuis plaats, thuis of op school. Zo kan een ziek kind ook participeren in de maatschappij, ondanks de ziekte. Deze verplaatsing vraagt wel andere kennis van kinderverpleegkundigen in de wijk. ExpertCare Academy schreef daarom een kinderverpleegkundige opleiding op hbo-niveau zowel gericht op extramurale als intramurale zorg.

Hoewel de opleiding in 2018 al door het NLQF ingeschaald was op niveau 6 en de opleiding in 2020 CZO-erkend werd, was de opleiding door de V&VN nog niet erkend als opleiding binnen norm 2 van het normenkader. Dit is nu wel het geval.

Van niveau 4 naar 6

Dit geeft een grote groep verpleegkundigen de kans zich als kinderverpleegkundige te scholen op hbo niveau. Met niveau 4 kun je na het volgen van een transitie module van 3 maanden, starten aan deze opleiding op niveau 6. Na 1,5 jaar ben je dan gediplomeerd kinderverpleegkundige op niveau 6 (hbo) en kun je zowel in het ziekenhuis als daarbuiten aan de slag.   

Overige opleidingen

ExpertCare heeft meerdere opleidingen die ingeschaald zijn op niveau NLQF-6. Denk hierbij aan de vervolgopleidingen Dialyseverpleegkundige en Oncologieverpleegkundige. Voor deze opleidingen loopt de aanvraag voor norm 2 nog. 

Vervolgopleiding Kinderverpleegkundige

Kinderen die thuis verpleegd kunnen worden, hebben steeds vaker complexe (medisch technische) zorg en ondersteuning nodig. Na het behalen van je diploma Kinderverpleegkundige kun jij complexe zorg leveren aan zorgvragers in de leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar in zowel de intramurale als de extramurale zorgsetting (transmuraal). Je bent in staat om het herstel, de gezondheid, groei en ontwikkeling van baby’s, kinderen en jong volwassenen te bevorderen. Je weet welke preventieve maatregelen je kunt inzetten om de zelfredzaamheid en zelfregie van kinderen en hun ouders te versterken. Je hebt oog voor de totale keten van zorg rondom het zieke kind. 

Lees meer over de opleiding Kinderverpleegkundige op onze website.