Stichting vrienden van Villa ExpertCare

Stichting Vrienden van Villa ExpertCare

Gezondheid en een fijn thuis. We vinden het zo vanzelfsprekend. Helaas is dit voor veel kinderen in Nederland niet zo vanzelfsprekend. 1 op de 5 kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Nederland heeft een chronische ziekte*. Als thuis wonen hierdoor (tijdelijk) niet mogelijk is biedt Villa ExpertCare gespecialiseerde verpleging 'zo thuis mogelijk' in een van de 4 Villa's. Met flexibele opvangmogelijkheden ontlast Villa ExpertCare ook ouders van zieke kinderen op momenten dat dat nodig is.

Een initiatief waar wij, mr.Rob Hillebrand en Morten Hjort als vrienden van Villa ExpertCare, graag kleur aan geven met de stichting Vrienden van Villa ExpertCare. 

*bron: CBS

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het bevorderen van en het bijdragen aan het welzijn van zieke kinderen
die thuis niet de benodigde zorg kunnen ontvangen en van kinderen die geen thuis hebben.

Helpen

Wilt u ons helpen zodat de kinderen zich nog meer thuis voelen in Villa ExpertCare? 
Het rekeningnummer van de St Vrienden van Villa ExpertCare is: NL69RABO0340576774
Vrienden van Villa ExpertCare heeft een ANBI-status. 

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders en een fondsenwerver. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd:
Mr. Rob Hillebrand, voorzitter
De Heer Morten Hjort, secretaris
De heer Robert Lechner, penningmeester
Mevrouw Jolanda Tijhuis, directeur fondsenwerving

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Villa ExpertCare
Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein
Mail: info@vriendenvanvillaexpertcare.nl
KVK  nr 73487996 
RSIN nr 85956780

Wat doet Villa ExpertCare?

Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare neemt op verschillende manieren zorg uit handen. Villa ExpertCare biedt een 'thuis' met intensieve kinderverpleging voor ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen of een aantal nachten per week komen logeren. Daarnaast is Villa ExpertCare een medisch kinderdagverblijf met flexibele opvangmogelijkheden.

Op vier locaties in Nederland bieden bevlogen verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers ernstig of chronisch zieke kinderen de zorg en aandacht die deze kinderen verdienen:

Rijswijk

Vleuten

Waalre

Wezep 

Documenten

Lees hier het beleidsplan van stichting vrienden van Villa ExpertCare
Hier vindt u het reglement en procedure voor de sponsoraanvraag 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.