Wijkverpleging volwassenen

ExpertCare biedt ernstig zieke kinderen en volwassenen gespecialiseerde verpleging in de vertrouwde thuisomgeving. Al onze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bevoegd om complexe, risicovolle handelingen uit te voeren. Hierdoor kan een ziekenhuis- of verpleeghuisopname worden verkort of zelfs voorkomen. Wij zijn er ook als u 24-uurszorg nodig heeft. Door goed te luisteren, kijken wij samen hoe het 'gewone' leven ondanks de behandeling door kan gaan. Naast de specialistische wijkverpleegkundige zorg bieden wij ook de overige (laagcomplexe) zorg of coördineren deze, zodat de patiënt zoveel mogelijk zorg van 1 zorgorganisatie krijgt. 

Zorgvormen

Bij ExpertCare bieden wij verschillende soorten zorg aan. Of u nu 24 uur van de dag zorg nodig heeft of slechts een uur: wij staan voor u klaar.

De diensten die wij op dit gebieden bieden zijn:

Verpleegtechnische handelingen

Oncologische zorg

Als u kanker heeft, bent u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving thuis. Onze oncologieverpleegkundigen bieden deze zorg, behandelingen en begeleiding bij u thuis.

Medicatietoediening

Intraveneuze medicatie thuis toedienen in plaats van in het ziekenhuis. Voor veel intraveneuze medicatie moeten patiënten nog vaak naar het ziekenhuis. Samen met 3 academische ziekenhuizen zet ExpertCare zich in om intraveneuze medicatie toe te (gaan) dienen aan cliënten thuis. Vanuit onze passie om zoveel mogelijk patiënten thuis te kunnen verplegen, zetten wij ons in om deze groep patiënten in de toekomst altijd thuis te kunnen behandelen.

Infuustherapie

Voor het toedienen van medicijnen of het afnemen van bloed wordt vaak een infuus gebruikt. Onze verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om veilig infuustherapie thuis toe te dienen.

De diensten die wij op dit gebieden bieden zijn:

Palliatieve zorg

In deze fase van uw leven waarbij genezing niet meer mogelijk is, bent u graag dicht bij de mensen van wie u houdt. ExpertCare biedt begeleiding en zo nodig verzorging en verpleging aan ernstig zieke volwassenen in hun eigen huis en aan hun naasten

De diensten die wij op dit gebieden bieden zijn:

TERMINALE ZORG

In de laatste fase van uw leven bent u het liefst dicht bij de mensen van wie u houdt. ExpertCare biedt verzorging en verpleging aan ernstig zieke volwassenen in hun eigen huis en aan hun gezinnen en naasten.

De diensten die wij op dit gebieden bieden zijn:

Dialyse

Als er door een nierziekte gedialyseerd moet worden, heeft dit veel invloed op het leven. De nierdialyse zorgt ervoor dat het bloed gezuiverd wordt. Er zijn 2 behandelvormen. De peritoneale dialyse waarbij de uitwisseling plaatsvind via het buikvlies en de hemodialyse waarbij het bloed gezuiverd wordt met behulp van een kunstnier. Welke vorm er ook van toepassing is, het heeft ten alle tijden een grote impact op het leven. Gelukkig maakt de techniek en scholing van verpleegkundigen het mogelijk om thuis te dialyseren.

Thuisbeademing

Als u niet meer (voldoende) zelfstandig kan ademen heeft u hulp nodig. Bijvoorbeeld van een beademingsmachine. Verpleegkundigen van ExpertCare bieden deze zorg bij u thuis.

De diensten die wij op dit gebieden bieden zijn:

Wondzorg

De (wond)verpleegkundigen van ExpertCare zijn experts in het behandelen van complexe wonden.

De diensten die wij op dit gebieden bieden zijn:

Zorg regelen

Regel uw zorg direct of vraag meer informatie aan over thuisverpleging voor kinderen of volwassenen.

Zorg regelen Een vraag stellen